АЯР и ядрената агенция на ОИСР обмениха опит в развитието на човешките ресурси

Енергетика / България
3E news
884
article picture alt description

На 20 септември 2021 г. във Виена започна работата си 65-ата редовна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Извън пленарната сесия ръководителят на българската делегация и председател на АЯР Цанко Бачийски се срещна с генералния директор на Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) г-н Уилям Магууд IV. По време на разговора бе обменена информация за участието на българските представители в работните органи на АЯЕ, в която нашата страна членува от 01.01.2021 г.

Г-н Бачийски осведоми г-н Уилям Магууд IV за напредъка в разработването на Стратегия за развитието на човешките ресурси в ядрения сектор в България. Отбелязано бе и създаването на новата асоциация „Център за ядрени компетенции“, учредена от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“ АД и ДП РАО. Г-н Уилям Магууд IV сподели опита на АЯЕ в областта на развитието на човешките ресурси в ядрения сектор по проекта NEST и предложи АЯЕ да организира семинар по темата като платформа за обмен на мнения и информация между държави с опит в разработването и реализацията на подобни стратегически документи.

На конференцията ще бъде обсъдена дейността на МААЕ в областта на техническото сътрудничество, ядрената наука, технологиите и приложението на ядрените методи, подобряването на ефективността и ефикасността на системата на Гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, както и прилагането им в КНДР и Близкия Изток. Ще бъдат разглеждани и мерки за укрепване на международното сътрудничество в областта на ядрената безопасност, сигурността и радиационната защита.

В дневния ред са включени и други важни въпроси, като избор на длъжностни лица и назначаване на Генерален комитет, обсъждане на годишния доклад за дейността на МААЕ за 2020 г., избор на нови членове на Съвета на управляващите, бюджета на МААЕ за 2022-2023 г. и др. Ще се дискутира и работата на МААЕ в условията на пандемията от COVID-19.

В рамките на Генералната конференция председателят на АЯР Цанко Бачийски ще участва и в заседанието на Форума за сътрудничество на регулаторите и в срещата на висшите представители на регулаторите по ядрена безопасност и сигурност.

Паралелно със заседанията на Генералната конференция МААЕ организира и други мероприятия в присъствен и виртуален формат. Повече информация за тях, както и възможностите за участие може да бъде намерена тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща