Разходите за заплати са нараснали най-много за държавното управление през второто тримесечие

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица са увеличени с 6.7% спрямо второто тримесечие на 2020 година, сочат предварителните данни на НСИ

Икономика / България
Георги Вулов
353
article picture alt description

Още един от разходите, които помпат инфлацията, са се ускорили през второто тримесечие на настоящата година, като най-много се нараснали разходите за работни заплати за държавните служители (сектор „Държавно управление“). По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през април-юни на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.7% спрямо второто тримесечие на 2020 година. В индустрията увеличението е с 1.7%, в услугите - с 4.7%, и в строителството - с 13.4%.

Нарастването през второто тримесечие е с близо 2 процента повече от първото тримесечие, когато статистиката отчете, че общите разходи на работодателите за един отработен час са се увеличили с 4.9% спрямо първото тримесечие на 2020 година. В индустрията е регистрирано намаление с 0.4%, докато в услугите и в строителството увеличението е съответно с 3.5 и 9.4%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2021 г. най-висок ръст на общите разходи за труд (респективно за увеличение или намаление на работната заплата) спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Държавно управление“ - с 23.2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 21.3%, и „Строителство“ - с 13.4%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ - с 4.9%, „Транспорт, складиране и пощи“ - с 2.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 1.2%.

Като се има предвид, че общите разходи за труд представлява сумата от начислените средства за работна заплата, за социални и здравни осигуровки, обезщетенията по Кодекса на труда (КТ), Закона за държавния служител (ЗДС) и Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и данъка върху социалните разходи, една значителна част е отишла за увеличаване на работната заплата. Според данните на НСИ, през второто тримесечие на 2021 г. спрямо второто тримесечие на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават общо със 7.2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 4.3%. През първото тримесечие този показател е бил по-нисък - възнаграждение  за  един  отработен  час  се  увеличават  с  5.4%, а другите разходи  - с 2.1%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения през април-юни спрямо същия период на предходната година варира от 23.4% за „Държавно управление“ до -5.6% за „Операции с недвижими имоти“. От тези данни става ясно, че в процентно отношение на много нараснали заплатите на държавните служители. Година по-рано най-много са били разходите за възнаграждения за „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (+26.1%), а най-много са намалели за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ (-9.2%).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща