За първи път в „Мини Марица-изток“ ЕАД се осъществи пробно стажуване на ученици по дуалната система

Енергетика / България
3E news
241
article picture alt description

За първи път в „Мини Марица-изток“ ЕАД се проведе пробно стажуване на ученици от първи гимназиален етап на дуалната система на обучение от ПГ „Св. Иван Рилски", гр. Раднево и от ПГЕТ „Г. С. Раковски", гр. Стара Загора. Подкрепата за дуалната система на обучение се предоставя във връзка с участието ни Дружеството като партньор в Проект BG05M20P001 - 2.014-0001.

Шестдесет и един   ученици от осми клас от ПГ „Св. Иван Рилски", гр. и  на ПГЕТ „Г. С. Раковски", гр. Стара Загора  видяха своите бъдещи работни места в дуалното обучение. Техните тридесет и един по-големи съученици десетокласници тази учебна година ще бъдат 11 клас и ще стартират  дуалното обучение в реална работна среда. Всички ученици участници ще получат Сертификати за проведеното пробно стажуване, подписани от Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево.

Стажуването на учениците се проведе при стриктно спазване на въведените мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и по график. 

Пробното стажуване като възможност за поглед в бъдещето дава на младите хора шанса да надникнат в едно евентуално работно всекидневие и да усетят тръпката на практическото приложение на знанията, да посетят работна среда и да се срещнат с бъдещи наставници и колеги. Класните ръководителки, макар и от други специалности, са съпричастни с вълненията на учениците си да видят реалното работно всекидневие. Специалистите от „Мини Марица-изток“, които разказват за работата си също са удовлетворени, че могат да споделят опит и да открехнат вратата на бъдещето пред любознателните млади хора. 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща