Високите цени на тока на свободния пазар влошават финансовото състояние на ВиК-дружествата

Държавният холдинг и КЕВР обсъдиха варианти за премяна на регулаторните правила за следващите 5-годишни бизнес планове

Енергетика / България
3E news
583
article picture alt description

Проблемите с високите цени на електроенергията на свободния пазар са влошили сериозно финансовото състояние на водоснабдителните дружества. Причината е, че след последните промени в Закон за енергетиката те трябва да купуват необходимия им ток по свободно договорени цени, докато представяните услуги на клиентите им се заплащат по регулирани. Темата бе основна при обсъждането на проблемите на сектора между ръководствата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на „Българския ВиК Холдинг“.

В резултат на значителното нарастване на цените както на българската, така и на европейските енергийни борси, разходи на ВиК-дружествата са се увеличили многократно. Същевременно в решенията на КЕВР за цените на предоставяните от тях услуги са заложени доста по-ниски разходи за електроенергия и това води до финансовия дисбаланс. В особено тежка степен проблемът се отнася до онези ВиК-компании, които поради специфичните географски условия и начина на изграждане на водоснабдителните и канализационни системи доставят вода на потребителите предимно по помпажен способ.

От „Български ВиК Холдинг“ информираха КЕВР, че са предприети стъпки за организирано доставяне на електроенергия за дружествата от групата на холдинга, разработват се и мерки за подпомагането на търговските компании в сегашната трудна за сектора ситуация.

Регулаторът и държавния холдинг обсъдиха и възможностите за промени в регулаторните правила при последващи изменения и/или преразглеждане на одобрените цени на ВиК услуги през периода 2022-2026 г. Постигнато бе общо съгласие, след като приключи процедурата по одобряване на новите 5-годишни бизнес планове, да бъде предложено изменение в тази част на подзаконовата нормативна уредба към Закона за регулиране на ВиК услугите.

По отношение на бизнес плановете, общо бе мнението, че динамиката на цените на електроенергията на свободния пазар създава значителни затруднения за адекватното планиране на бъдещите разходи в работата на компаните. От страна на КЕВР беше предоставена информация за започналия преглед на представените от дружествата заявления. С цел оказване на практическа помощ експерти на регулатора предстои да проведат работни обсъждания с всяко дружество-заявител, в резултат на които ВиК дружествата да извършват необходимите корекции в техните бизнес планове.

Подчертавайки ролята на ефективното сътрудничество между институциите участниците в срещата постигнаха съгласие „Български ВиК Холдинг“ да осигури методическа подкрепа на ВиК-дружествата от групата на холдинга по отношение на прогнозирането на разходите за електроенергия, както и във връзка с всички останали компоненти на бизнес плановете.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща