Печалбите се върнаха на БФБ през втората кратка работна седмица на септември

С най-голямо седмично повишение завърши имотният индекс BG REIT (+1.29%), следван от равно претегления BGTR 30 (+1.11%), широкия BGBX 40 (+0.98%) и българския измерител на „сините чипове“ SOFIX (+0.42%)

Икономика / България
Георги Вулов
359
article picture alt description

Печалбите се върнаха на Българската фондова борса (БФБ) през втората непълна работна седмица на септември (7-10), заради националния празник на 6 септември, след като в предходната седмица (30 август – 3 септември) и четирите индекса бяха в червената зона.

През отминалите четири работни дни с най-голямо седмично повишение завърши имотният индекс BG REIT (+1.29%), следван от равно претегления BGTR 30 (+1.11%), широкия BGBX 40 (+0.98%) и българския измерител на „сините чипове“ SOFIX (+0.42%).

Така през последните четири поредни седмици на всяка настъпваха обрати. През първата седмица на септември (30 август – 3 септември) и четирите индекса затвориха в червената зона, като с най-голямо седмично понижение беше BG REIT (-2.04%), следван от SOFIX (-1.60%), BGBX 40 (-0.30%) и BGTR 30 (-0.13%).

От началото на септември два от индексите са на загуба и два на печалба: SOFIX (-0.53%) и BG REIT (-0.54%) отчитат спад, а BGBX 40 (+0.74%) и BGTR 30 (+1.10 %) нарастване.

В последната пълна седмица на август (23 -27) три от четирите индекса затвориха в зелената зона и само SOFIX беше на загуба (-0.46%), като начело по ръст беше BGBX 40 (+0.17%), следван от BGTR 30 (+0.15%) и BG REIT (+0.09%).

Равносметката

за отминалия месец август показва, че три от борсовите индекси бележат повишения и само SOFIX се понижава с 0.76%. При другите индекси най-голямо е увеличението при BGTR30 (+2.50%), следван от BGBX40 (+1.29%) и BGREIT (+1.24%). Лятната равносметката (от 1 юни до 31 август) е още по-добра, тъй като и четирите измерителя са със значителни печалби: начело е BGTR 30 (+8.25%), следван от BG REIT (+6.53%), BGBX 40 (+5.60%) и SOFIX (+3.71%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември преди дни), заради коронавирусната пандемия, до 10 септември 2021 година, SOFIX e със значителен ръст от 23.05%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 25.82% и общ оборот на включените в измерителя 15 публични дружества от 80 072 458 лева.

Акцентите от седмицата на БФБ

За първи път от близо година в групата на най-оборотните емисии 3 отчитат реализирани сделки за над 1 милион лева (виж по-долу), при това за непълна работна седмица, а 3 дружества попадат в тази група за втора поредна седмица.

Това се отнася и за Софарма АД (SFA) с реализирани 43 сделки с акции за 1 303 486 лева, като само в петък (10 септември) бяха изтъргувани 350 164 акции за 1 281 602 лева, което се дължи на обратното изкупуване на собствени акции, след което цената им се понижи с 0.54%. От бюлетините на БФБ става ясно, че в края на предходната седмица, 3 септември (също ден обявен за обратно изкупуване), са изкупени 275 546 собствени акции за 1 009 029 лева, след което цената им се е повишила с 1.10%.

Междувременно дружеството съобщи, че за месец август 2021 година “Софарма” АД е реализирала ръст в продажбите със 60% спрямо същия месец на предходната година, при 76% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 53% ръст на продажбите за износ. За осемте месеца от началото на 2021 година приходите от продажби на продукция намаляват с 11% спрямо същия период на 2020 година, при 15% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 24% спад на продажбите за износ.

Редно е да се отбележи, че Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) отново е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 11.33% и седмичен оборот от 467 327 лева (виж по-долу), което най-вероятно се дължи на предстоящото провеждане на 14 септември на Общо събрание на акционерите, на което е планирано да бъде взето решение за изплащане на 6-месечен дивидент в размер на 0.82 лева на акция от печалбата на дружеството в размер на 10 250 000 лева за 2020 година и първите шест месеца на 2021 година. Право да получат шестмесечен  дивидент  имат  лицата,  вписани  в  регистрите  на  Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание.

Нека припомним, че от март 2021 г. ТБС Груп е в състава на основния индекс SOFIX, в който са включени най-ликвидните и големи дружества на БФБ, като се има предвид, че търговията с акции на ТБС Груп на БФБ стартира на 8 юни 2020 година, когато беше предложен първия транш в размер на 7% от акциите на дружеството. И за по-малко от година е в състава на SOFIX.

След като и четирите индекса са на печалба,

БФБ отчете по-висок оборот

спрямо предходната седмица (30 август - 3 септември), въпреки че отминалата е по-кратка, като са осъществени 1 062 сделки с 1637 109 лота за 9 207 305 лева, спрямо 1 472 сделки с 1 828 366 лота за 5 956 146 лева или с 410 сделки и 191 257 лота по-малко, но с 3 251 065 лева повече.

Седмичен оборот над 200 000 лева през периода 7 – 10 септември са реализирали 12 дружества, спрямо 7 в предходната седмица. Прави впечатление, че 3 дружества отчитат оборот над 1 млн. лева за 4 работни дни. На върха са акциите на Българска фондова борса АД (BSE) с 94 сделки с акции за 1 734 039 лева (засега няма официална информация дали има някакъв корпоративен повод за този оборот, още повече, че емисията на БФБ е в групата на най-оборотните за втора поредна седмица).

На второ място е Софарма АД (SFA) с 43 сделки с акции за 1 303 486 лева; НДФ Динамик (DYN) с 4 сделки с акции за 1 169 872 лева. Следват: Портови флот 99 АД (PF99) с 3 сделки акции за 829 400 лева; Черноморски Холдинг АД (5L3A) с 4 сделки с облигации за 591 860 лева; Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) със 115 сделки с акции за 467 327 лева; Индустриален Холдинг България АД (IHB) със 78 сделки с акции за 368 183 лева; Синтетика АД (SYN) с 5 сделки с акции за 286 749 лева; Български фонд за вземания АДСИЦ (BRFA) с 2 сделки с облигации за 267 921 лева; Стара планина Холд АД (SPH) с 37 сделки с акции за 232 486 лева; Формопласт АД (FORM) с 1 сделка с акции за 204 350 лева; Фючърс Кепитал АД (FCAD) с 1 сделка с акции за 203 200 лева.

Прави впечатление, че за втора поредна седмица 3 дружества отново са в групата на най-оборотните емисии: Софарма АД (SFA), Българска фондова борса АД (BSE) и Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS).

При седмичен ръст и на четирите индекса, логично

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 39% за печелившите към 28% за губещите и 33 на сто без промяна. При другите показатели съотношението е различно: при търгуваните емисиите (37% печеливши към 28% губещи  и 16 на сто без промяна), при сделките (49% печеливши към 33%  губещи и 18 на сто без промяна) и при обемите обороти (37% губещи към 23% печелившите и 40 на сто без промяна), което означава, че са търгувани повече акции, чийто цени са се понижили.

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалите пет работни дни трендът на БФБ напълно се размина с пазарите в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк.

Седмичната равносметка показва, че повечето национални измерители на най-ликвидните компании в Западна Европа завършват със загуби за втора поредна седмица, като при повечето от тях понижението е над процент. Най-голям е спадът на испанския бенчмарк IBEX 35 (-1.93%), следван от британския FTSE 100 (-1.53%), италианския FTSE MIB (-1.44), общият европейски STOXX 600 (-1.19%), германския DAX (-1.10%) и френския САС 40 (-0.54%).

Вижте още: Пълен обрат на пазарите на акции в Западна Европа след скока на производствената инфлация в САЩ

През отминалите пет работни дни със спад завършиха и трите основни индекси в САЩ. На „Уолстрийт“ с най-голям седмичен спад приключи измерителят на щатските „сини чипове“ Dow Jones (-2.35%), следван технологичния Nasdaq (-1.39%) и широкия S&P 500 (-0.37%).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (7 -10 септември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е отчетен ръст с 0.42%, след като в предходната седмица беше на загуба с 1.60%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 628 834 лота за 2 371 291 лева, спрямо 2 461 778 лева, седмица по-рано;

- при BGBX 40 повишението е 0.98%, след като в предходната седмица отечете понижение с 0.30%. През отминалите четири работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 108 468 лота за 5 012 196 лева, спрямо 3 476 945 лева, седмица по-рано;

- при BGTR 30 нарастването е с 1.11%, след като в предходната седмица отчете спад с 0.13%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки 1 089 512 лота за 5 224 643 лева, спрямо 3 263 559 лева, седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-голямо повишение с 1.29%, след като в предходната седмица беше с най-голям спад с 2.04%. През отминалите четири работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 30 785 лота за 79 719 лева, спрямо 269 468 лева, седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 11.33% и седмичен оборот от 467 327 лева, при последна цена от 16.700 лв./акция и пазарна капитализация от 208 750 000 лева;

- Стара планина Холд АД (SPH) е на печалба с 10.00% и седмичен оборот от 232 486 лева, след като и в предходната седмица беше в групата на най-печелившите емисии с ръст от 3.45%, при последна цена през отминалите четири работни дни от 8.250 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 173 250 000 лева от 157 500 000 лева, седмица по-рано;

- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е с повишение от 5.88% и седмичен оборот от 368 183 лева, при последна цена от 1.980 лв./акция и пазарна капитализация от 212 653 273 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с ръст от 5.00% и седмичен оборот от 121 011 лева, при последна цена от 6.300 лв./акция и пазарна капитализация от 118 037 424 лева;

- М+С хидравлик АД (MSH) е на печалба с 3.23% и седмичен оборот от 18 836 лева, при последна цена от 8.000 лв./акция и пазарна капитализация от 315 561 600 лева.

Най-губещите акции

- Слънчев Бряг Холдинг АД (HSLB) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 37.50% и седмичен оборот от 148 450 лева, при последна цена от 2.500 лв./брой и пазарна капитализация от 966 345 лева;

- Албена АД (ALB) е със спад от 6.11% и седмичен оборот от 50 666 лева, при последна цена от 33.800 лв./брой и пазарна капитализация от 144 431 659 лева;

- Риъл Булленд АД (RBL) е с понижение от 3.20% и седмичен оборот от 18 150 лева, при последна цена от 1.210 лв./брой и пазарна капитализация от 6 058 981 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) е със спад от 2.73% и седмичен оборот от 91 157 лева, след като и в предходната седмица беше сред най-губещите емисии с понижение от 5.1%, при последна цена от 2.140 лв./брой за отминалите четири работни дни и по-ниска пазарна капитализация до 557 470 000 лева от 573 100 000 лева седмица по-рано;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е на загуба с 2.61% и седмичен оборот от 14 153 лева, при последна цена от 11.200 лв./брой и пазарна капитализация от 25 777 114 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите четири работни дни (7 – 10 септември) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки със 100 акции за 28 600 лева само на 10 септември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 286.000 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 551 408 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 30 август с 1 акция за 30 000 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 30 000 лв./акция и пазарна капитализация от 150 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 5 000 акции за 3 726 лева на 10 септември, след което цената им се е повишила със 7.14%, при последна цена от 0.750 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 13 769 137 лева от 12 851 194 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 30 август, когато са изтъргувани 200 акции за 280 лева, след което цената им се е повишила с 0.72%, при последна цена от 1.400 лв./акция и пазарна капитализация от 18 670 218 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) Севлиево са реализирани сделки с 4 031 лота за 14 434 лева, след което цената им се е повишила с 1.69%, при последна цена от 3.600 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 78 119 014 лева от 76 817 030 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 308 лота за 246 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 0.800 лв./акция и непроменена пазарна капитализация 20 086 728 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 30 август, когато са изтъргувани 16 акции за 51 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.200 лв./акция и 90 717 286 лева пазарна капитализация; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), като през отминалите четири работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 броя облигации за 621 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 27 август, когато са изтъргувани 275 облигации за 275 000 лева, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не се реализирани сделки, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 облигации за 150 000 лева, след което цената им се е понижила с 1.31%, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 6 август със 138 броя дългови книжа за 138 000 лева, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация, след което цената им не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

Нова промяна: Загубите преобладават на БФБ в началото на септември

Месечен спад и годишен ръст на оборота на БФБ през август

Печалбите преобладават на БФБ в края на август

БФБ на загуба от 16 до 20 август след три поредни седмици на печалба

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща