БЕХ и СУ „Св. Климент Охридски“ ще си сътрудничат в подкрепа на българската енергетика

Енергетика / България
3E news
315
article picture alt description

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ подписаха споразумение за сътрудничество с цел реализиране на съвместни инициативи за ускорено развитие на иновационния потенциал в българския енергиен сектор. В церемонията взеха участие заместник-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов,  изпълнителният директор на БЕХ ЕАД Валентин Николов и ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков.

Двете страни се договориха да осъществяват съвместни дейности по иновации, приложни изследвания и образование в направленията ядрена енергетика, ядрена техника, ядрена физика и химия, геология и проучване на природни ресурси, внедряването на иновативни енергийни технологии, изкуствен интелект, технологично предприемачество и иновации в информационните технологии, енергийни пазари и услуги и други.

Споразумението предвижда БЕХ ЕАД заедно със Стопанския факултет, Геолого-географския факултет и Физическия факултет на Алма матер да създават работни групи по иновационни проекти за осигуряване на плавен енергиен преход към използване на чиста и нисковъглеродна енергия, както и постигане на конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор. Планирано е и със съвместни усилия да бъдат разработвани проектни предложения до финансиращи институции и организации, осигуряващи ресурс за реализацията на иновативни енергийни проекти.

БЕХ ЕАД и Софийският университет ще си сътрудничат за развитието на експертния и научноизследователския опит и капацитет, както и за технологичната и научноексперименталната база и лабораторна инфраструктура на двете страни. БЕХ ЕАД ще подсигури студентски стажове и практики с посещения на място в обектите от холдинговата група, като се предвижда и подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на студентите и докторантите, създаване на менторски програми и съвместни магистърски и докторски програми.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща