ЕС подобрява позицията си сред най-големите износители на храни в света

Общата стойност на търговията с хранителни продукти достигна 306 млрд. евро през 2020 година, от които 184 млрд. евро износ и 122 млрд. евро внос, сочат данните от доклад на Европейската комисия

Икономика / Свят
3E news
220
article picture alt description

През 2020 г. беше отбелязано поредното подобрение във водещата позиция на Европейския съюз (ЕС) сред най-големите световни износители на хранителни продукти. Що се отнася до вноса, според доклад на Европейската комисия, публикуван на 8 септември, ЕС вече е третият по големина вносител след САЩ и Китай.

2020 г. беше една изпълнена с изключителни предизвикателства, но успешна година за търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост в ЕС, чиято обща стойност достигна 306 млрд. евро, от които 184 млрд. евро износ и 122 млрд. евро внос. И при двата показателя се отбелязва слаб растеж от съответно 1,4 % и 0,5 % в сравнение с 2019 г.

Международната търговия изигра решаваща роля за смекчаване на опустошителното икономическо въздействие на пандемията от COVID-19 и доказа, че е основен инструмент за повишаване на устойчивостта. ЕС е най-големият търговски блок, а позицията му на световния пазар се подкрепя от широка мрежа от споразумения за свободна търговия (ССТ).

По повод представянето на докада Януш Войчеховски, член на ЕК, отговарящ за земеделието, каза: Насърчаването на отворена и справедлива търговия е политически приоритет за Европейската комисия, който е особено полезен за нашите земеделски стопани. Успехът на търговията със селскостопански продукти безспорно е свързан с общата селскостопанска политика, която подкрепя конкурентоспособността и иновациите, както и с отличната репутация на нашите продукти като безопасни, произведени по устойчив начин, питателни и с високо качество.

Износът на ЕС обхваща широка гама от продукти от всички части на веригата за създаване на стойност, което показва конкурентоспособността на хранително-вкусовия сектор на ЕС в различни класове продукти, вариращи от основни стоки до продукти на хранително-вкусовата промишленост с висока степен на преработка. Що се отнася до вноса в ЕС, ясно преобладават основните селскостопански хранителни и фуражни продукти, представляващи около 75% от целия внос.

По отношение на категориите продукти, износът на свинско месо и пшеница е допринесъл значително за увеличаването на съвкупния износ на продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС. Нарастването на вноса на продукти на хранително-вкусовата промишленост в ЕС се дължи главно на повишаването на стойностите на вноса на маслодайни семена, мастни киселини и восъчни препарати, палмово масло, плодове и семена от соя.

Китай, Швейцария, Близкият изток и Северна Африка бяха основните дестинации, формиращи растежа на износа от ЕС на продукти на хранително-вкусовата промишленост през 2020 г. Най-голям спад бе отбелязан в стойността на износа на ЕС за САЩ, Турция, Сингапур и Япония. Що се отнася до вноса в ЕС, значително нарасна делът на Канада. В същото време най-голям бе спадът на стойността на вноса в ЕС от Обединеното кралство, Украйна и Съединените щати.

С дял от 23 % от общия износ и 13% от общия внос Обединеното кралство беше през 2020 г. най-важният партньор на ЕС в търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща