Делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината към 5 септември намалява с 6.29 процента, а в разпределителната – с 2.01 на сто

Спрямо същия период на предходната 2020 г. производството на ток продължава да расте и бележи скок с 11.66 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
708
article picture alt description

Производството на електроенергия продължава да расте. При потреблението обаче се наблюдава по-сдържана тенденция. Затова пък участието на базовите централи остава доста високо. По-добри са и данните за салдото (износ-внос). Расте и участието на базовите централи. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) все още остава на минус, въпреки че резултатите са малко по-добри. Намалява и делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ, но спрямо предходни сравнявани периоди, тъй като в процентно отношение делът им остава достатъчно висок. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до пети септември (01.01.2021 г. – 05.09.2021 г. 2021 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. 

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до петия ден на месец септември тази година се повишава за пореден отчетен период със значителните 11.66 %  и достига до обем от 30 953 956 MWh  ( плюс 11.43 %  отчетени за сравнявания период от 1 януари до 29 август т.г.). Година по-рано, за сравнявания период производството на електроенергия е било в обем от 27 722 471 MWh.

Потреблението на електроенергия за визирания период от 1 януари до 5 септември тази година нараства с 4.65 % спрямо година по-рано и възлиза на 26 213 137 MWh (плюс 4.85 % отчетени за сравнявания период седмица по-рано). За сравнение през същото време на предходната 2020 г. потреблението на електроенергия е било от порядъка на 25 047 417 MWh.

Салдото (износ-внос) отново расте и то завидно – със 77.22 % като достига до обем от 4 740 819 MWh за времето от първия ден на януари до петия ден на месец септември от настоящата година (плюс  74.19 % отчетени седмица по-рано). Според данните, през сравнявания период на миналата година салдото (износ-внос) е достигало до обем от 2 675 054 MWh. 

Базовите централи продължават да подобряват участието си до плюс 7.95 % или до обем от 24 701 803 MWh (плюс 7.54 % преди седмица) от първи януари до пети септември тази година. През сравнявания период на предходната 2020 г. базовите централи са достигали до участие от порядъка на 22 881 852 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи продължава да остава на минус за времето от началото на годината към пети септември спрямо същите дни на 2020 г. Въпреки това се наблюдава слабо подобрение на данните, но спрямо при проследяване на данните за предходния сравняван период към края на месец август. 

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от 1 януари до 5 септември 2021 г. намалява с 6.29 % и според данните на системния оператор е в обем от 884 134 MWh (минус 6.70 % преди седмица). През аналогичния период на предходната 2020 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с 943 463 MWh. По-лошите данни за настоящия отчетен период на тази година в частност се дължат на спадащото участие на вятърните (минус 11.39 %) и фотоволтаични (минус 1.12 %) мощности и въпреки по-добрите данни за биомасата (плюс 3.79 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания отчетен период от първия ден от началото на тази година до петия ден на деветия месец е в обем от 1 384 436 MWh и намалява (минус) с 2.01 %. За същото време на 2020 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 1 412 795 MWh. Този спад в частност се дължи на по-лошите резултати от вятърните мощности  (минус 11.08 %) и биомасата (минус 5.01 %), въпреки по-добрият дял на фотоволтаичните централи (плюс 3.97 %).

За пореден сравняван период водноелектрическите централи продължават да държат висок дял в процентно отношение, въпреки че, ако се погледнат данните за предходни отчетни периоди спадът е налице. Така за времето от началото на годината до първите пет дни на настоящия месец септември делът на ВЕЦ остава на плюс 60.35 % или в обем от 3 983 583 MWh (плюс 61.68 % отчетени преди седмица). През аналогичния период на миналата година ВЕЦ са участвали с обем от 2 484 361 MWh. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща