Нарастването на българската икономика се забавя през второто трмесечие на 2021 година

При среден ръст на БВП за ЕС от 2.1 на сто, в България повишението е само с 0.6 на сто, сочат данните на „Евростат“

Икономика / България
3E news
365
article picture alt description

През второто тримесечие на 2021 година обемът на брутния вътрешен продукт (БВП) на България е нараснал с 0.6% спрямо предходонто тримесечие. В същото време БВП се е увеличил с 2.2 процента в еврозоната и с 2.1 на сто в целия ЕС, сочат публикуваните днес оценки на „Евростат“ на тримесечна основа.

Статистическата служба на ЕС припомня, че за първото тримесечие бяха отчетен спад от съответно 0.3 на сто във валутния съюз и 0.1 на сто в ЕС-27, докато за България БВП нараства с 2.5 на сто.

На годишна база, спрямо второто тримесечие на миналата година, БВП е нараснал с 14.3 процента в еврозоната и с 13.8 процента в целия съюз, след като се свива с 1.2 процента и в двете зони през първите три месеца на година. За България „Евростат“ отчита нарастване на БВП с 9.9 на сто през второто тримесечие на годишна база при спад от 1.8 през първото тримесечие спрямо януари-март 2020 година.

През второто тримесечие спрямо предходното най-висок растеж отчита Ирландия (6.3%), следвана от Португалия (4.9%), Латвия (4.4%) и Естония (4.3%). Спадове има само в Малта (-0,7 на сто) и Хърватия (-0,2 на сто).

В същото време разходите за крайно потребление на домакинствата са се повишили с 3.7 процента в еврозоната и с 3.5 процента в ЕС (след спад от съответно 2.1% и 1.7% през предходното тримесечие). Това перо има силен положителен принос за нарастването на БВП (+1.9 процентни пункта и +1.7 процентни пункта съответно в еврозоната и ЕС-27).

Обемът на БВП, обаче, е все още с 2.5 процента веврозоната и с 2.2 процента в целия ЕС под най-високото си равнище от четвъртото тримесечие на 2019 година, сочат още обощените данни на „Евростат“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща