Изграждането на интерконектора с Гърция продължава, няма констатирани нарушения

Всички дейности по проекта се изпълняват качествено и законосъобразно и отговарят на най-високите стандарти в бранша, установиха редица проверки на регионално и национално ниво

Енергетика / България
3E news
915
article picture alt description

Строежът на междусистемната газова връзка подлежи на системен контрол от национални и чуждестранни институции и независими одитори, което гарантира качествено изпълнение на всички дейности и процеси

Всички дейности и процеси по изграждането на интерконектора с Гърция се изпълняват качествено и законосъобразно и отговарят на най-високите стандарти в бранша. Това установиха редица проверки на регионално и национално ниво, свързани с изпълнението на строителството на междусистемната газова връзка Гърция-България. Управлението на проекта се извършва успешно и до момента нито една проверка не е резултирала в налагане на санкция. Това съобщиха днес от проектната компания ICGB, която отговаря за изграждането на съоръжението.

„За нас са от изключително значение както качеството на изпълнение, така и безопасността на екипите на терен, ангажирани с изграждането на газопровода IGB. Работим активно и в посока опазване на околната среда в районите по трасето на интерконектора. Вярваме, че постигнатото до този момент отговаря на всички международни стандарти и изисквания и полагаме необходимите усилия темпото на изпълнение на проекта да е стабилно и той да завърши в договорения срок“, заявиха изпълнителните директори на проектната компания ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос. Те поясниха, че контролът по качеството от страна на проектната компания е непрекъснат и усилията на екипа на ICGB спомагат за постигане на отлични резултати на всички проверки, преминати до момента.

В периода от началото на годината до 20.08.2021 г. има извършени 8 проверки от местните и общински структури в районите, през които минава газопроводът. Това са предимно регионалните дирекции за национален строителен контрол (РДНСК) в областите Кърджали, Стара Загора и Хасково, както и от областния управител на гр. Стара Загора. Обект на проверяващите са редица документи, свързани с разрешителни и договори за строеж, договори с фирмите за извършване на строителен и авторски надзор, условия за безопасност. В заключенията на всяка от завършилите вече инспекции е констатирано, че не са установени нарушения и няма издадени предписания.

В началото на месец август е извършена и проверка по инициатива на Министерство на енергетиката, предмет на която са техническите аспекти на изпълнение на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България – качество на заваръчните работи, наличие на корозия по доставените тръби, изпълнение на оптичната комуникационна връзка по трасето на газопровода.

Работната група, в която участват представители на енергийното ведомство и преподаватели от Минно-геоложкия и Техническия университет в София, има за цел да извърши проверка и анализ на предоставената документация, свързана с договора за строителство, техническото задание  и техническия проект, както и да провери на място строително-монтажните работи в околностите на гр. Хасково. В рамките на проверката са прегледани детайлно резрешенията за строеж, процедурите по транспорт, геодезия, полагане на тръби, изпълнение на оптичната линия, електрохимичната защита от корозия, изпълнението на процедурите за заваряване и контрол, качеството на изпълнените заваръчни съединения и др. Заключението на проверката е категорично, че документацията е добре разработена спрямо съответните изисквания и позволява успешно извършване на строително-монтажни работи на газопровода между гр. Стара Загора и гр. Комотини.

Едновременно с регулярните проверки на местно и национално ниво, дейността на проектната компания и напредъкът по изграждането на интерконектора подлежат на постоянни одити от независими фирми и международни институции, свързани със завишените изисквания по договора за финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). ICGB вече приключи успешно и третия от шестте планирани екологични одита, които се извършват от независим международен консултант. След задълбочени проверки от страна на ЕИБ на вече изпълнените дейности на терен, проектната компания финализира и усвояването на първите два транша от заемното финансиране.

Изпълнението на интерконектора с Гърция напредва по график и строителят предвижда приключването му в одобрените по договор срокове до края на 2021 г. Реализацията на газопровода IGB има ключова роля не само за енергийната диверсификация на България, но и ще даде възможност за директен достъп на редица български общини до газопреносна мрежа. Подготовката за този процес вече тече в районите на Кърджали и Димитровград, където ICGB си сътрудничи с лицензираните за региона газоразпределителни дружества и проявили интерес индустриални клиенти.

Проектът IGB е от ключово значение за диверсификацията на енергийните доставки у нас и на Балканите. Редица политици и експерти обаче са на мнение, че забавянето на проекта през годините назад доведе до проблеми с високите цени на синьото гориво у нас. Всъщност и в момента обаче до страната ни достигат количества азерски газ и имаме реална диверсификация от началото на годината. Доставките се извършват чрез реверсивния газопоровод между Кулата и Сидирокастро, а отделно има и виртуални сделки за доставка на природен газ. Експерти припомнят, че реално цените на природния газ се определят на базата на нивата по международните пазари, а те се покачиха значително в последните месеци. Това е причината за покачването на цените на природния газ и у нас през това лято. 


Вижте още:

 БЕХ: Българската страна не може да определя едностранно, или да променя точката на доставка на азерския газ

 Интерконекторът с Гърция успешно пресече коритото на р. Марица

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща