Печалбите преобладават на БФБ в края на август

С най-голямо седмично повишение завърши широкият индекс BGBX 40 (+0.17%), следван от равно претегления BGTR 30 (+0.15%) и имотния BG REIT (+0.09%), единствен българският измерител на „сините чипове“ SOFIX е на загуба (-0.46%)

Икономика / България
Георги Вулов
345
article picture alt description

С преобладаващи печалби, макар и не големи, завърши търговията на Българската фондова борса (БФБ) през последната работна седмица на август (23-27). Три от четирите индекса затвориха в зелената зона и само измерителят на „сините чипове“ SOFIX e на загуба (-0.46%). Начело по ръст е широкият BGBX 40 (+0.17%), следван от равно претегления BGTR 30 (+0.15%) и имотния BG REIT (+0.09%).

В предшната седмица (16-20) август всички измерители бяха на загуба, след като преди това три поредни седмици бяха на печалба. Тогава с най-голям седмичен спад завърши SOFIX (-1.74%), следван от BGBX 40 (-0.87%), BGTR 30 (-054%) и BG REIT (-0.44%).

Равносметката за август показва, че както на седмична база в края на месеца, три от индексите завършват с повшиние, съответно: BGTR 30 (+2.62%), следван от BG REIT (+1.48%) и BGBX 40 (+1.36%), докато SOFIX e на загуба, макар и малка (-0.11%).

Юли също е печеливш: BG REIT (+5.39%), следван от BGTR 30 (+3.58%), BGBX 40 (+2.49%) и SOFIX (+2.29%). Лятната равносметката (от 1 юни до 27 август) е още по-добра, тъй като и четирите измерителя са със значителни печалби: начело е BGTR 30 (+10.31%), следван от BG REIT (+8.95%), SOFIX (+8.00%) и BGBX 40 (+7.76%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември преди дни), заради коронавирусната пандемия, до 27 август 2021 година, SOFIX e със значителен ръст от 24.52%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 27.32%% и общ оборот на включените в измерителя 15 публични дружества от 75 239 389 лева.

Отминалата седмица ще бъде запомнена с успешното приключване на увеличението на капитала на Доверие Обединен холдинг (DOH). До крайния срок 25 август са записани общо 2 763 756 нови акции, съобщи дружеството.

Емисионната стойност на записаните нови акции е 11 607 775.20 лева. Доверие обединен холдинг обяви в началото на март увеличението на капитала. Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта на 13 юли, подписката започна на 3 август, а на 17 август се състоя аукционът за непродадените права от 7.1 милиона, които се изкупиха при цена от 0.1 лева за брой. Притежателите на права записаха до 25 август акциите си от увеличението при следната схема – 6.7789 права дават възможност за записване на една нова акция с емисионна цена 4.2 лева и номинална цена от 1 лев.

И въпреки че и трите индекса са на печалба,

БФБ отчете по-нискът оборот

спрямо предходната седмица (16-20 август), като са осъществени 1 119 сделки с 1 355 569 лота за 6 164 260 лева, спрямо 1 824 сделки с 8 844 041 лота за 9 361 546 лева или със 705 сделки, 7 488 472 лота и 3 197 286 лева по-малко. Огромната разлика се дължи на аукциона с новата емисия с права на Доверие Обединен Холдинг AД (DUH1), от която само за един ден (17 август) бяха над 7.1 милиона права, както посочихме по-горе.

Прави впечатление, че седмичен оборот над 200 000 лева през периода 23-27 август са реализирали 7 дружества, спрямо 3 в предходната седмица. На върха е Национален договорен фонд от затворен тип НДФ Динамик (DYN) с 45 сделки за 1 801 617 лева; Бългериан Еъруейз Груп ЕАД (B3GA) с 2 сделки за 653 900 лева; Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 51 сделки за 621 090 лева; Трейс груп холд АД (T57) с 11 сделки за 367 248 лева; Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) с 1 сделка с облигации на дружестното за 275 000 лева; Холдинг Варна АД (HVAR) с 38 сделки с акции на дружеството за 273 938 лева; Еврохолд България АД (EUBG) с 52 сделки за 214 618 лева.

При повишение на три от четирите индекса, логично

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 43% за печелившите към 40% за губещите и 17 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при търгуваните емисиите (42% печеливши към 30% губещ и 28 на сто без промяна), при сделките (43% печеливши към 40% губещи и 17 на сто без промяна) и при обемите обороти (48% печеливши към 21% губещи и 21 на сто без промяна).

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалите пет работни дни трендът на БФБ съвпадна с пазарите в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, където всички основни индексите бяха на зелена територия.

Седмичната равносметка показва, че с най-голям седмичен ръст в Западна Европа завърши британският FTSE 100 (+0.85%), следван от френския САС 40 (+0.79%), общоевропейския STOXX 600 (+0.75%), италианския FTSE MIB (+0.33%), германския DAX (+0.33%) и испанския IBEX 35 (+0.08%).

През отминалите пет работни дни с най-голямо повишение завърши технологичният Nasdaq (+2.82%), следван от широкия S&P 500 (+1.52%) и измерителя на щатските „сини чипове“ Dow Jones (+0.95%).

През третия летен месец август също има съвпадение на тренда на търговия на пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан. В Западна Европа лидер по повишение е IBEX 35 (+2.84%), следван от FTSE MIB (+2.54%), STOXX 600 (+2.30%), DAX (+1.98%), FTSE 100 (+1.65%) и САС 40 (+1.05%).

На „Уолстрийт“ с най-голямо месечно повишение е Nasdaq (+3.11%), изпреварвайки S&P 500 (+1.51%) и Dow Jones (+1.49%).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (23 -27 август) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са на печалба и само SOFIX e на загуба:

- при SOFIX е отчетен спад с 0.46%, след като в предходната седмица понижението беше близо 4 пъти по-голяма, с 1.74%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 333 683 лота за 1 141 372 лева, спрямо 1 591 470 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 повишението е най-голямо, с 0.17%, след като в предходната седмица беше отчетено понижение с 0.87%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 845 892 лота за 2 725 138 лева, спряма 2 838 046 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 нарастването е с 0.15%, след като в предходната седмица беше отчетен спад с 0.54%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 806 052 лота за 2 658 778 лева, спрямо 2 703 674 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-слабо нарастване, с 0.09%, следа като в предходната седмица беше с пониение от 0.44%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 109 450 лота за 214 982 лева, спрямо 151 480 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- ИмПулс I АД (IMP) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 6.61% и седмичен оборот от 74 838 лева, при последна цена от 1.370 лв./брой и пазарна капитализация от 8 116 242 лева;

- Монбат АД (MONB) e с повишение от 3.23% и седмичен оборот от 22 215 лева, след като в предходнаха седмица беше сред най-губещите емисии с понижение от 4.62 на сто. За миналата седмица последната цена е 6.400 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 249 600 000 лева от 241 800 000 лева седмица по-рано;

- Софарма Трейдинг АД (SFT) е с нарастване от 2.91% и седмичен оборот от 19 526 лева, при последна цена от 5.300 лв./брой и пазарна капитализация от 181 663 065 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) е с ръст от 2.52% и седмичен оборот от 68 321 лева, при последна цена от 8.150 лв./брой и пазарна капитализация от 53 650 309 лева;

- Холдинг Варна АД (HVAR)  е с повишение от 2.50% и седмичен оборот от 273 938 лева, при последна цена от 41.000 лв./брой и пазарна капитализация от 265 921 777 лева.

Най-губещите акции

- Син Карс Индъстри АД (SIN) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 10.07% и седмичен оборот от 82 900 лева, при последна цена от 1.250 лв./брой и пазарна капиталзация от 25 679 586 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) за втора поредна седмица е в тази група с понижение от 8.90% и седмичен оборот от 94 045 лева, спрямо спад от 6.39% седмица по-рано. През отмианлите пет работни дни последната цена е 6.140 лв./брой и по ниска пазарна капитализация до 115 039 648 лева от 126 281 307 лева седмица по-рано;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е на загуба с 6.25% и седмичен оборот от 11 900 лева, при последна цена от 10.500 лв./брой и пазарна капитализация от 24 166 044 лева;

- Трейс груп холд АД (T57) е със спад от 4.37% и седмичен оборот от 367 248 лева, при последна зена от 3.490 лв./брой и пазарна капитализация от 84 700 000 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) е с понижение от 3.37% и седмичен оборот от 29 376 лева, при последна цена от 3.440 лв./брой и пазарна капитализация от 74 647 057 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (23-27 август) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки със 186 акции за 52 420 лева, след което цената им се е повишила с 0.73%, при последна цена от 282.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 543 696 000 лева от 539 840 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) е реализирана сделка с 1 акция за 30 000 лева на 27 август, след което цената им не се е променила, при последна цена от 30 000 лв./акция и пазарна капитализация от 150 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е реазирана една сделка на 27 август с 41 акции за 29 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 0.700 лв./акция и непроменена пазарна капитализация до 12 851 194 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 юли, когато се изтъргувани 21 500 акции за 29 885 лева, след което цената им се е повишила с 1.46%, при последна цена от 1.390 лв./акция и пазарна капитализация от 18 536 859 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) Севлиево са изтъргувани 8 408 акции за 29 376 лева, след което цената им се е понижила с 3.37%, при последна цена от 3.440 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 74 647 057 лева от 77 251 025 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 1 731 акции за 1 414 лева, след което цената им се е понижила с 2.84% , при последна цена от 0.800 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 20 086 728 лева от 20 714 438 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана сделка с 10 акции за 32 лева само на 27 август, след което стойността им не се е променила, при последна цена от 3.200 лв./акция и 90 717 286 лева пазарна капитализация; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), като през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 броя облигации за 621 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) са реализирани сделки с облигации на дружеството на 27 август, когато са изтъргувани 275 облигации за 275 000 лева, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не се реализирани сделки, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 облигации за 150 000 лева, след което цената им се е понижила с 1.31%, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 6 август със 138 броя дългови книжа за 138 000 лева, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация, след което цената им не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

БФБ на загуба от 16 до 20 август след три поредни седмици на печалба

БФБ затвърждава печалбите си в средата на август

БФБ се върна към печалба в края на юли

Първа седмична загуба на БФБ за юли

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща