БФБ на загуба от 16 до 20 август след три поредни седмици на печалба

С най-голямо седмично понижение завърши българският измерител на „сините чипове“ SOFIX (-1.74%), следван от широкия BGBX 40 (-0.87%), равно претегления индекс BGTR 30 (-054%) и имотния BG REIT (-0.44%)

Икономика / България
Георги Вулов
544
article picture alt description

След три поредни седмици на печалба, през отминалите пет работни дни (16-20 август) търговията на Българската фондова борса (БФБ) завърши на загуба. И четирите индекса затвориха в червената зона. С най-голям седмичен спад завърши българският измерител на „сините чипове“ SOFIX (-1.74%), следван от широкия BGBX 40 (-0.87%), равно претегления индекс BGTR 30 (-054%) и имотния BG REIT (-0.44%). За разлика от предходната седмица (9-13 август), когато БФБ отчете трета поредна седмица на повишение и на четирите индекса, като с най-голям седмичен  ръст завърши равно претегленият индекс BGTR 30 (+1.99%), следван от широкия BGBX 40 (+1.89%), имотния BG REIT (+0.68%) и българския измерител на „сините чипове“ SOFIX (+0.40%).

Седмица по-рано (2-6 август) с най-голямо седмично повишение завърши SOFIX (+1.72%), следван от равно претегления BGTR 30 (+1.02%), BG REIT (+1.15%) и широкия BGBX 40 (+0.18%). Така, заради по-добрите резултати през първите две седмици на настоящия месец, от началото на август и четирите индекса на БФБ са на печалба: начело е BGTR 30 (+2.47%), следван от BG REIT (+1.84%), BGBX 40 (+2.08%) и SOFIX (+2.13%).

Юли също е печеливш: BG REIT (+5.39%), следван от BGTR 30 (+3.58%), BGBX 40 (+2.49%) и SOFIX (+2.29%). Лятната равносметката (от 1 юни до 20 август) е още по-добра, тъй като и четирите измерителя са със значителни печалби: начело е BGTR 30 (+10.14%), следван от BG REIT (+8.86%), SOFIX (+8.49%) и BGBX 40 (+7.58%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 август), заради коронавирусната пандемия, до 20 август 2021 година, SOFIX e със значителен ръст от 25.09%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 27.91% и общ оборот на включените в измерителя 15 публични дружества от 74 098 018 лева.

Отминалата седмица ще бъде запомнена с продажбата само за един ден на всички предложени права за увеличението на капитала на Доверие Обединен Холдинг (специална емисия DUH1). На 17 август бяха изкупени 7 119 236 права, представляващи 38% от всички 18 736 099 права на специалната емисия. Седмичната равносметка, обаче, е че и двете емисии (с права и обикновените акции) на Доверие Обединен Холдинг AД (DUH1 и DUH) попаднаха в групата на най-губещите за отминалата работна седмица (виж по-надолу).

Придобилите права инвеститори трябва да запишат акциите от увеличението до 25 август при следната схема – 6.7789 права дават възможност за записване на една нова акция с емисионна цена 4.2 лева и номинална цена от 1 лев, а при нецяло число акции броят им ще бъде закръгляван надолу към най-близкото цяло число.

За отбелязване е, че книжата на високотехнологичната компания Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) попада за трета поредна седмица в групата на най-печелившите акции (виж по-надолу), което не се случва много често на БФБ. Най-вероятно интересът към акциите на Телелинк продължава, заради предложението на ръководството на компанията да се разпредели 6-месечен дивидент на акционерите в общ размер от 10 250 000 лева или по 0.82 лв. на акция, а решението ще бъде взето на общото събрание на акционерите, насрочено за 14 септември. От дружеството припомнят, че през септември 2020 г. е раздаден дивидент от 0.496 лв. на акция. Доказателство за успешното представяне на дружеството на БФБ е, че по-малко от година след старта на търговията с книжата на ТБС Груп (8 юни 2020 г.), от март 2021 г. емисията акции е в състава на основния индекс SOFIX на най-ликвидните компании на БФБ.

И въпреки че и четирите индекса са на загуба,

БФБ отчете по-висок оборот

спрямо предходната седмица (9-13 август), като са осъществени 1 824 сделки с 8 844 041 лота за 9 361 546 лева, спрямо 1 536 сделки с 2 841 295 лота за 6 464 996 лева или 288 сделки, 6 002 746 лота и 2 896 550 лева повече. Ако не беше аукциона с новата емисия с права на Доверие Обединен Холдинг AД (DUH1), от която както вече посочихме само за един ден бяха записани над 7.1 милиона права, оборотът и сделките щяха да са значително по-малко.

Прави впечатление, че седмичен оборот над 200 000 лева през периода 16-20 август са реализирали само 3 дружества, спрямо 7 в предходната седмица. На върха е Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 6 сделки за 267 998 лева; Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 18 сделки за 256 800 лева; Холдинг Варна АД (HVAR) с 9 сделки за 202 003 лева.

При спад и на четирите индекса, логично

губищите акции да са повече от печелившите

при съотношение 88% за губещите към 5% за печелившите и 7 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на губещите: при търгуваните емисиите (38% губещи към 37% печеливши и 25 на сто без промяна), при сделките (65% губещи към 22% печеливши и 13 на сто без промяна) и при обемите обороти (28% губещи към 16% печеливши и 21 на сто без промяна).

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалите пет работни дни трендът на БФБ напълно съвпадна с пазарите в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, където всички основни индексите бяха на червена територия.

Седмичната равносметка показва, че с най-голям седмичен в Западна Европа завърши френския САС 40 (-3.84%), следван от италианския FTSE MIB (-2.70%), британския FTSE 100 (-1.81%), общоевропейския STOXX 600 (-1.48%), германския DAX (-1.06%) и испанския IBEX 35 (-0.94%).

Вижте още: Седмична загуба за пазарите на акции в Западна Европа, въпреки дневната печалба в петък

През отминалите пет работни дни с най-голяма загуба е измерителя на щатските „сини чипове“ Dow Jones (-1.12%), следван от широкия S&P 500 (-0.59%) и технологичния Nasdaq (-0.37%).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (16 -20 август) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е отчетен най-голям спад с 1.74%, след като в предходната седмица се повиши с 0.40%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 550 805 лота за 1 591 470 лева, спрямо 2 119 747 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 понижението е с 0.87%, след като в предходната седмица се повиши с 1.89%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 892 865 лота за 2 838 046 лева, спрямо 4 298 891 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 загубата е с 0.54%, след като в предходната седмица се нарасна с 1.99%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 883 241 лота за 2 703 674 лева, спрямо 3 754 598 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с понижение от 0.44%, след като в предходната седмица се повиши с 0.68%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 60 189 лота за 151 480 лева, спрямо 362 338 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 5.71% и седмичен оборот от 17 124 лева, при последна цена от 0.740 лв./брой и пазарна капитализация от 33 777 596 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е с повишение от 3.44%, седмичен оборот от 65 124 лева, при последна цена от 1.805 лв./акция и пазарна капитализация от 269 098 064 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) за втора поредна седмица е сред най-печелившите емисии с нарастване от 3.42%, спрямо ръст от 8.33% в предходната седмица, седмичен оборот от 39 731 лева през отминалите пет работни дни, при последна цена от 12.100 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 82 280 000 лева от 79 560 000 лева седмица по-рано;

- Хидравлични елементи и системи АД (HES) е с ръст от 3.39%, седмичен оборот от 55 401 лева, при последна цена от 6.100 лв./брой и пазарна капитализация от 110 981 887 лева;

- Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) попада за трета поредна седмица в тази група на най-печелившите емисии с повишение от 1.36%, седмичен оборот от 94 298 лева, спрямо ръст от 8.09% и седмичен оборот от 156 302 лева в предходната седмица, при последна цена от 14.900 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 186 250 000 лева от 183 750 000 лева седмица по-рано.

Най-губещите акции

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH1) емисията за увеличение на капитала на дружеството е начело в групата на най-губещите емисии, след като за един ден на 17 август бяха продадени всички обявени 7 119 236 права, представляващи 38% от всички права, за 711 924 лева, след което цената им се понижи със 75.37%, при последна цена от 0.100 лв./право; В тази група попаднаха и обикновените акции на холдинга (DUH), които се понижиха с 6.39%, седмичен оборот от 261 400 лева, при последна цена от 6.740 лв./акция и пазарна капитализация от 126 281 307 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) е със спад от 8.66%, седмичен оборот от 301 854 лева, при последна цена от 2.320 лв./акция и пазарна капитализация от 604 360 000 лева;

- Декотекс АД (DEX) е на загуба с 6.92%, седмичен оборот от 13 332 лева, при последна цена от 0.605 лв./акция и пазарна капитализация от 9 100 174 лева;

- Неохим АД (NEOH) е със спад от 4.83%, седмичен оборот от 44 785 лева, при последна цена от 27.600 лв./акция и пазарна капитализация от 73 260 281 лева;

- Монбат АД (MONB) е с понижение от 4.62%,  седмичен оборот от 44 560 лева, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 241 800 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (16-20 август) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 322 акции за 90 622 лева, след което цената им се е понижила с 1.41%, при последна цена от 280.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 539 840 000 лева от 547 552 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) са реализирани 3 акции за 90 000 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 30 000 лв./акция и пазарна капитализация от 150 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 2 000 акции за 1 468 лева, след което цената им се е повишила с 6.93%, при последна цена от 0.700 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 12 851 194 от 12 116 840 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 юли, когато се изтъргувани 21 500 акции за 29 885 лева, след което цената им се е повишила с 1.46%, при последна цена от 1.390 лв./акция и пазарна капитализация от 18 536 859 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) Севлиево са изтъргувани 14 280 акции за 51 701 лева, след което цената им се е понижила с 1.66%, при последна цена от 3.560 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 77 251 025 лева от 78 553 008 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 24 608 акции за 19 001 лева, след което цената им се е понижила с 2.79%, при последна цена от 0.825 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 20 714 438 лева от 21 593 233 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана сделка с 18 акции за   58 лева само на 16 август, след което стойността им не се е променила, при последна цена от 3.200 лв./акция и 90 717 286 лева пазарна капитализация; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), като през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 броя облигации за 621 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 2 юли, когато са изтъргувани 650 облигации за 650 000 лева, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не се реализирани сделки, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 облигации за 150 000 лева, след което цената им се е понижила с 1.31%, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 6 август със 138 броя дългови книжа за 138 000 лева, след което цената им не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

БФБ затвърждава печалбите си в средата на август

БФБ се върна към печалба в края на юли

Първа седмична загуба на БФБ за юли

Печалбите на БФБ продължават и в средата на юли

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща