9.6 на сто ръст на икономиката ни през пролетта

Външнотърговското ни салдо между април и май е положително

Икономика / България
3E news
348
article picture alt description

С 9.6% е нараснала българската икономика през пролетните месеци в сравнение със същото време на предходната кризисна година. Това сочат експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ). В периода април-юни 2021 г. Брутният вътрешен продукт на страната ни възлиза на близо 31.086 млрд. лв., кото е с 9.6 на сто повече в сравнение с аналогичния период белязаната от COVID-19 2020 г. Реализираната брутна добавена стойност в рамките на отчетения БВП през второто тримесечие на т.г. е близо 26.975 млрд. лв., което представлява увеличение с 8.2 на сто.

От НСИ отбелязват още, че по елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление, на което се падат 80.2%, което в стойностно изражение възлиза на малко над 24.932 млрд. лв. и е нараснало с 6.7% спрямо април-юни 2020 г. През второто тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването се увеличава с 4.2 на сто спрямо аналогичния период на предходната година, достига над 5.844 млрд. лв. и заема 18.8% относителен дял в БВП.

Външнотърговското ни салдо е положително. Износът на стоки и услуги се увеличава с 20.3%, а вносът на стоки и услуги нараства с 28.6%.

НСИ отчита ръст на БВП и спрямо първото тримесечие на тази година, макар и с по-слаби темпове. През периода април-юни в сравнение с януари-март икономиката ни е отчела увеличение с 0.4 на сто според сезонно изгладените данни. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.2%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 2.5% и на бруто образуването на основен капитал с 0.6%.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща