Производството на електроенергия от началото на годината до средата на август расте с почти 11 процента

Спрямо аналогичния период на миналата година потреблението на ток се увеличава 4.77 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1256
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия към средата на месец август продължават да се повишават. Салдото (износ-внос) запазва високият си дял в процентно отношение. Расте и участието на базовите централи. Затова пък дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава на минус и без тенденция за подобрение. Участието на водноелектрическите централи също държи висок процентен дял, но тенденцията за спад в сравнение с предишни отчетни периоди се запазва. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до петнадесети август (01.01. 2021 г. – 15.08.2021 г.) спрямо същия период на 2020 г. 

Производството на електроенергия в България за времето от първия ден на месец януари до средата на август тази година достига  до обем от 28 254 829 MWh. Това представлява увеличение с 10.91 % (плюс 10.75 % за предходния отчетен период до осми август). За сравнение производството на електроенергия за аналогичния период на миналата 2020 г. е било от порядъка на 25 476 487 MWh.

Потреблението на електрическа енергия за посочения отчетен период на настоящата 2021 г. от първи януари до петнадесети август според данните на системния оператор е 24 232 983 MWh, което представлява ръст с 4.77 % (плюс 4.65 % отчетени преди седмица). През същото време на предходната година потреблението на ток е възлизало на 23 129 262 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва високият си дял в процентно отношение и за сравнявания период от първия ден на месец януари до петнадесетия ден на август тази година е в обем от 4 021 846 MWh – нарастване (плюс) със 71.34 % спрямо аналогичния период на 2020 г. (плюс 72.18 % през отчетния период седмица по-рано). Регистрираният тогава обем на салдото (износ-внос) е бил 2 347 225 MWh. 

Участието на базовите централи продължава положителната си тенденция и за времето от първи януари до петнадесети август тази година нараства до обем от 22 327 885 MWh. Това е скок с 6.49 % (плюс 6.08 % седмица по-рано) спрямо предходната 2020 г., когато участието на базовите централи е било от порядъка на 20 967 057 MWh.
Дела на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи за сравнявания период продължава да остава на минус и, както става ясно от данните първенство в това отношение държат вятърните мощности.

През сравнявания отчетен период от първия ден на месец януари до петнадесетия ден на август тази година участието на ВЕИ в преносната мрежа е в обем 819 960 MWh, което представлява понижение (минус) от 6.83 % (минус 6.51 % отчетени седмица по-рано). Според данните на оператора на преносната система за същия период, но година по-рано участието на ВЕИ в преносната система е било в обем от 880 022 MWh. Тези влошени данни в частност се дължат на спада на дела на вятърните (минус 11.42 %) и фотоволтаични (минус 1.76 %) мощности, въпреки подобряването по отношение на биомасата (плюс 1.96 %).

До обем от 1 265 268 MWh достига участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за времето от 1 януари до 15 август на настоящата 2021 г. , което е спад (минус) с 2.98 % спрямо аналогичния период на 2020 г. (минус 2.84 % преди седмица). ВЕИ тогава са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 1 304 095 MWh. По-лошите данни през сравнявания тазгодишен период се дължат в частност на много слабия дял на вятърните мощности (минус 12.52 %) и биомасата (минус 4.28 %), въпреки по-добрия дял на фотоволтаиците (плюс 3.44 %). 

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още запазват висок дял на участие в процентно отношение – плюс 65.21 % (плюс 66.67 % седмица по-рано) за сравнявания период от първи януари до петнадесети август тази година спрямо същия период на миналата година. Това представлява обем от 3 841 716 MWh. През аналогичния период на предишната година участието на ВЕЦ е било от порядъка на 2 325 313 MWh. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща