Страните от Г-20 са вложили 296 млрд. долара в изкопаеми горива от началото на пандемията

Инвестициите в чиста енергия са под тези нива и достигат 227,2 млрд. долара

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
727
article picture alt description

От началото на 2020 г. и настъпването на пандемията COVID-19, страните от Г-20 са ангажирали най-малко 296 милиарда щатски долара публични средства и са ги инвестирали в изкопаеми горива. Други 227 милиарда щатски долара са вложени във възобновяеми източници, сочи доклад на Energy Policy Tracker.

По отношение на изкопаемите горива най-солидни са вложенията в САЩ и те заделиха най-голямата сума от 72 милиарда щатски долара. Следващи в списъка са Обединеното кралство с 42 милиарда щатски долара и Канада с 32 милиарда щатски долара. Индия е вложила 31 милиарда щатски долара, докато делът на Германия е за 27 милиарда щатски долара, в сравнение с 23 млрд. долара на Франция и 20 млрд. долара на Китай. Прави впечатление, че Турция прави основно безусловни вложения в изкопаеми горива като заделените за целта средства в последната година и половина са за 14,09 млрд. долара. За чиста енергия югоизточната ни съседка е заделила едва 0,07 млрд. долара и то с определени условия.

Актуализацията е обезкуражаваща в светлината на доклада, публикуван вчера от Междуправителствената група по изменението на климата (IPCC). Той подчертава, че интензивното и бързо намаляване на емисиите на въглероден диоксид е единственият начин да се избегнат екстремните последици от изменението на климата.

Сред страните от Г -20, най -голямото количество за чиста енергия е заделено от Канада, 41 милиарда щатски долара. Индия е на второ място с 36 милиарда щатски долара. Обединеното кралство е вложило 28 милиарда щатски долара.

Разглеждайки енергията по нейните видове, страните от Г -20 са отделили поне 218,1 млрд. долара за инвестиции в петрол и газ. Те заделиха най-малко 46,5 милиарда щатски долара за въглища. От тях 33,93 млрд. долара са безусловни - в смисъл, че разработчиците на проекти нямат задължение да намалят емисиите на парникови газове.

В същото време Страните от Г -20 осигуриха най-малко 11,19 млрд. долара за водород, произведен от изкопаеми горива. Групата, която се състои от 19 големи икономики и Европейския съюз, пое ангажимент за най -малко 19,55 млрд. долара инвестиции чрез мерки, които обхващат множество проекти на изкопаеми горива.

Според официалните правителствени източници и друга публично достъпна информация, публикувана на интерактивна карта, правителствата на Г -20 са поели ангажимент от поне 657,79 млрд. долара за подпомагане на различни видове енергийни източници чрез нови или променени политики.

Ангажиментите на страните включват най -малко 247,41 млрд. долара за безусловни вложения при изкопаеми горива чрез 253 политики. Отделно други поне 49,03 млрд. долара се влагат в проекти за изкопаеми горива чрез 67 политики. При тези проекти има условности за опазване на климата.

Други поне 53,81 млрд. долара са за безусловна подкрепа в полза на чистата енергия чрез 174 политики. Отделно има заделени най-малко 173,40 млрд. долара за чиста енергия чрез 168 политики, но при тях има серия от условности.

Последното перо, според доклада е за 134.13 млрд. долара. То е за инвестиции в други видове енергия чрез 126  политики.

Значително по -голямо количество публични пари, отделени за подпомагане на икономиката и хората в страните от Г -20 чрез парична и фискална политика в отговор на кризата, също може да бъде от полза за различни елементи на енергийния сектор, е записано още в доклада на Energy Policy Tracker. Тези стойности обаче не са налични от официалното законодателство и декларации и следователно не са включени в базата данни на сегашния анализ.

Междувременно, в допълнение към паричните и фискалните мерки, базата данни изброява други политики и разпоредби, които също могат да осигурят ползи за производителите и потребителите от различни видове енергия. Тези ангажименти за публични средства са допълнителни към много други правителствени политики, които са съществували в подкрепа на различни видове енергия преди пандемията от коронавирус.

Всички политики и подробни данни от доклада можете да видите на следния линк.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща