Асоциация „Полимери“: Разходите за електроенергия на компаниите са скочили с 80-90 на сто заради високите цени на борсата

Енергетика / България
3E news
280
article picture alt description

Стойността на разходите за електрическа енергия за българските производители за юли 2021 година е с 80-90% по-висока спрямо средномесечния разход за електрическа енергия за първото шестмесечие на 2021 година. Това обясняват от Браншова асоциация Полимери, които са изпратили писмо със свои предложения за овладяване на високите цени на електроенергията у нас в последните две седмици.

Оттам припомнят, че от 01.07.2021 договорите за продажба на електрическа енергия на промишлените предприятия в България с продавачи и координатори не са на фиксирана цена за ценови период, а с цена формирана от официалните резултати на БНЕБ на пазара „ден-напред“.  Фактически тези договори са единствено за извършване на административни услуги срещу такса, но предприятията са принудени да ги сключват по нормативна уредба, а не по пазарни причини.

„Българските предприятия не участват в определянето на цените на електроенергията, но като крайни потребители те са реалните платци на резултатите от договарянето на несвързани трети лица през Българската независима енергийна борса“, смятат от камарата.  В резултат на това са се получили и тези 80-90 процента по-високи цени за юли.

Наблюдавайки първите седем дни на м. август, ако се запази тази тенденция, може да се очаква до 170% увеличение на тези разходи за август. При тази ситуация единственият механизъм за контрол на този неконтролиран ръст на цените е крайните потребители да спрат своята дейност, която консумира електроенергия“, допълват от асоциацията. В противен случай клиентите са длъжни да заплатят цена, определена независимо от тях, формирала се в резултат на договорености между естествени и нормативни монополи или между нормативни монополи.

Оттам предлагат и няколко мерки за разрешаване на проблемите, включително и временно спиране на работата на Българската независима енергийна борса. Ето предложенията на асоциация „Полимери“:

-  Да се разследва причината за двойното повишаване на цените на електрическа енергия, предлагани от държавните производители на електроенергия, видимо от информацията за търгове от сайта на БНЕБ;

- Да се разследват причините за повишаване на цените на електроенергията на БНЕБ пазарен сегмент „ден напред“, които даже са двойно по-високи от цените в пазарен сегмент „Двустранни договори“;

- Да се спре БНЕБ до изясняване на причините за балониране на цените от 01.06.2021 до настоящия момент;

- Да се вземе незабавно решение считано от 01.07.2021 пределната цена на електрическата енергия за българските предприятия да е 108.37 лв./MWh, съгласно решение Ц-27 от 01.07.2021г. Това би трябвало да е най-обективната цена, тъй като е определена от KEBP по утвърдена методология;

- Да се направи преизчисляване на фактурираната електрическа енергия за периода 01.07.2021 - 31.07.2021 по цeнa 108.З7лв/МWh и да се издадат нужните данъчни документи за целта;

- Да се направят законодателни промени, чрез които да се осигури предвидимост на цените на електроенергията за крайните индустриални потребители поне за ценови период напред, за предпазване на енергийният борсов пазар от спекулации и за защитата на конкурентоспособността на българската икономика. Ситуацията в момента е абсурдна за планиране на дейността и за ценообразуване. Недопустимо е цената за електроенергия да е определяща за дейността на българските предприятия.

Предложенията на браншовата камара са изпратени до енергийния министър Андрей Живков, КЕВР, БЕХ, Омбудсмана на Република България и основните бизнес организации у нас.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща