МРРБ е набелязало пет мерки за решаване на проблема с водата в Брестовица

Икономика / България
3E news
491
article picture alt description

Набелязахме пет мерки, които трябва да се изпълнят: обследване, определяне на нов водоизточник, подмяна на системата, реконструкция на помпените станции и подмяна на водопроводната мрежа. Това информира министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова в парламента по отношение на лошото качество на питейната вода във водопреносната мрежа на с. Брестовица през последните няколко месеца.

Регионалният министър напомни, че две обследвания са доказали, че причина за проблема е заблатяване в района на ВЕЦ Кадиево на р. Въча. За разрешаването му през 2020 г. ВиК - Пловдив спешно прави три нови кладенеца за водовземане на чиста вода, с което манганът във водопреносната мрежа съществено се намалява, слага филтри на водопроводите и хидранти с цел да намали мангана във водата. Но прогнозата е, че от 3 до 5 години новите три сондажни кладенеца ще се свържат като водоносен слой с останалите замърсени водоизточници и отново ще имаме проблем, подчерта Комитова, цитирана от МРРБ.

Генералното решение на проблема опира до два казуса, обясни министърът. Първият е да се намерят нови водоизточници за с. Брестовица, за които са направени постъпки към Министерството на земеделието и храните. Идентифицирани са няколко терена, за които да се получат права за сондажи и да се установи наличие на количество и качество вода, годна за пиене. Вторият казус, който е по-дългосрочен, е отстраняването на замърсителя. Работи се в тази посока.

Бизнес плановете на ВиК операторите ще бъдат изготвени до 31 август и ще бъдат внесени в КЕВР за одобряване и съгласуване. Те ще влязат в сила от първи януари 2022 г., съобщи още Виолета Комитова в отговор на друг въпрос. ВиК мрежата извънредно много е остаряла, от преди 30-40 години е, и за възстановяването ѝ са нужни около 13 млрд. лв., коментира още тя. Това води до страшно много загуби. Ние се натъкнахме на формула за цената на водата, в която колкото повече загуби правиш, естествено, толкова по-висока става цената, т.е. няма мотив във ВиК операторите да се намаляват загубите  и т.н., и т.н., много проблеми, обърна внимание министърът.

В отговор на въпрос за процедурата за проектиране и строителство на обхода на гр. Габрово и тунела под връх Шипка министър Комитова изказа мнение, че следващо правителство трябва да я продължи. Тя обясни, че ако след обявяване на решението за избор на изпълнител, договорът с него е бил подписан и в тримесечен срок не бъде осигурено финансиране, обществената поръчка е щяла да отиде в нищото.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща