ДКК и НКИЗ ще внасят част от печалбата си в държавния бюджет

Икономика / България
3E news
556
article picture alt description

Министерският съвет прие Разпореждане за изменение на Разпореждане № 1 от 2021 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2020 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.  Съгласно измененията, ,,Държавна консолидационна компания“ ЕАД и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД се включват в обхвата на търговските субекти, които следва да разпределят и внесат в полза на държавата част от печалбата си по годишния финансов отчет за 2020 г. след данъчно облагане. Промяната се извършва с оглед необходимостта от осигуряване на допълнителни приходи в държавния бюджет, съобщават от правителствената информационна служба..

С проекта на акт се променя и срокът за внасяне на сумите по отчислената печалба, съответно разпределения дивидент - от 30 юли на 31 август.

Разпореждането е в съответствие с чл. 14, т. 3 от Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2021 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща