Публичните предприятия с „ин хаус“ договори за над 8,08 млрд. лева в периода януари 2019 - април 2021 г.

Икономика / България
3E news
373
article picture alt description

Договори за над 8,08 млрд. лева без обществена поръчка са сключили публичните предприятия у нас в периода от 1 януари 2019 г. до 30 април 2021 г. Това обявиха от Министерство на финансите по повод на големия интерес по темата за „ин хаус“ поръчките. Такива поръчки има направени има направени и от държавните енергийни предприятия.

Списъка с информацията можете да видите тук, сключени от публични предприятия с доставчици на строителство, стоки и услуги за периода 01.01.2019 г. – 30.04.2021 година. Общата сума на договорите, сключени след проведена обществена поръчка, е 11,505 млрд. лв. без ДДС, а на договорите, сключени без обществена поръчка, чрез т.нар. „ин хаус“ възлагане е 8,087 млрд. лв. без ДДС.

В общите суми не са включени договори, които са с прогнозни цени, както и рамкови договори, чиито цени се определят с приемо-предавателен протокол. Според анализа на разходите на публичните предприятия, извършен от Министерството на финансите и представен на Втория обществен съвет към министъра на финансите, посветен на капиталовите разходи на държавата, общата сума на договорите, сключени от държавните предприятия за този период, са на стойност над 20 млрд. лв., като от тях 11,7 млрд. лв. са сключени с обществени поръчки, а 8,6 млрд. лв. – без обществени поръчки, като в сумите са включени и рамковите договори, и тези по прогнозни цени

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща