Потреблението на ток от началото на годината към 25 юли се увеличава с 4.25 процента

Спрямо аналогичния период на миналата година производството на електроенергия нараства с 10.71 %

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
861
article picture alt description

Производството на електроенергия, както и потреблението продължават възходящата си тенденция. Салдото (износ-внос) се свиват с темп, наблюдаван и през предходни отчетни периоди, но запазва висок дял в процентно отношение. Ръст се наблюдава и по отношение на участието на базовите централи. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи все още остават на минус, въпреки че резултатите видимо се подобряват. Спад се отчита по отношение на участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но това е най-общо казано характерно за този период на годината. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до двадесет и пети юли (1.01.2021 г. – 25.07.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на годината до двадесет и петия ден на месец юли нараства с 10.71 % до обем от 25 690 680 MWh (плюс 10.66 % за предходния отчетен период до 18 юли). За сравнение, през същия период на 2020 година производството на електроенергия е възлизало на 23 205 883 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от 1 януари до 25 юли тази година се увеличава с 4.25 % и достига до 22 101 789 MWh (плюс  4.13 % отчетени в периода до 18 юли). През същия период на миналата година потреблението на електроенергия е било от порядъка на 21 200 853 MWh. 

Салдото (износ-внос) все още запазва достатъчно висок дял и за сравнявания отчитан период от началото на годината към 25 юли расте със 78.99 % - до обем от 3 588 891 MWh (плюс 81.22 % през предходния отчетен период). За времето от 1 януари до 25 юли миналата година салдото е било в обем от 2 005 030 MWh. 

Запазва се и положителната тенденция при участието на базовите централи като за времето от първия ден на януари до двадесет и петия от седмия месец от годината то се повишава (плюс) с 5.61 % - до обем от 20 150 598 MWh (плюс  5.38 % отчетени по-рано). За сравнение, през посоченото време на предходната 2020 г. базовите централи са участвали с обем от 19 080 436 MWh. 

Делът на възобновяемите енергийни източници в средата на лятото все още остава на минус, но за пореден отчетен период резултатите се подобряват.
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от 1 януари до 25 юли тази година намалява (минус) с 6.69 % и е в обем 752 562 MWh (минус 7.84 % отчетени за периода до 18 юли). През посочения период на 2020 година дела на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до обем от 806 548 MWh. В частност тези данни през сравнявания период на настоящата година се дължат на доста по-слабия дял на вятърните (минус 9.85 %) и фотоволтаични (минус 3.12 %) мощности, както и на биомасата (минус 0.45 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания отчетен период на тази година се свива (минус) с 3.46 % и възлиза на 1 143 466 MWh (минус  4.21 % през предходния отчетен период). През посоченото време на предходната 2020 г. делът на ВЕИ разпределителната мрежа е достигал до обем от 1 184 444 MWh. По-лошите данни за настоящия отчетен период в частност се дължат на по-малкото участие на вятърните (минус 11.74 %) мощности и биомасата (минус 3.71 %) и въпреки положителните данни за фотоволтаичните мощности (плюс 2.29 %).

Водноелектрическите централи продължават да държат висок дял в процентно отношение и участието им за времето от първия ден на месец януари до двадесет и петия ден на месец юли, спрямо аналогичния период на миналата година нараства до плюс 70.73 % или до обем от 3 644 054 MWh (плюс 73.11 процента, отчетени през предходния отчетен период). За сравнение, през сравняваното време на предходната 2020 г. ВЕЦ са участвали с обем от 2 134 455 MWh.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща