Летен застой на бизнес климата през юли

Подобрение на показателя се наблюдава в строителството и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец, а в промишлеността е регистрирано понижение

Икономика / България
3E news
886
article picture alt description

През втория летен месец юли общият показател на бизнес климата остава на равнището си от юни, когато бизнес анкета на Националния статистически институт /НСИ/ показа влошаване на стопанската конюнктура. Подобрение на показателя през юли се наблюдава в строителството и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец, а в промишлеността е регистрирано понижение.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 1.4 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира подобрение в мненията им за притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Средното натоварване на мощностите от април до юли нараства с 1.0 пункт и достига 74.2 на сто, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Основните пречки за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, недостатъчното търсене от страната и факторът "други", добавят от НСИ.

По отношение на продажните цени в промишлеността 15.5 процента от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

През юли съставният показател "бизнес климат в строителството" нараства с 1.0 пункт в резултат на оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията, добавят от НСИ.

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 6.9 месеца при 5.9 през април. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният проблем за развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила. Регистрирано е нарастване на негативното влияние на фактора "цени на материалите", който измества на четвърто място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени мениджърите продължават да имат известни намерения за увеличение през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 1.2 пункта, което се дължи на по-позитивните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават резервирани.

Най-сериозните затруднения за предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени е отчетено нарастване на дела на търговците на дребно, които прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

През юли съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" запазва приблизително нивото си от предходния месец. Оценките на мениджърите относно настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато очакванията им за следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, факторът "други" и недостатъчното търсене продължават да са основните пречки за дейността.

Очакванията на мениджърите за продажните цени в сектора на услугите са за известно повишение, макар по-голяма част от тях да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща