КЕВР ще обсъди предложението на Булгаргаз за цена на газа от 55,84 лв. за MWh от 1 август

Енергетика / България
3E news
458
article picture alt description

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще проведе в четвъртък, 29 юли открито заседание по повод заявлението на „Булгаргаз“ за цена на газа за месец август 2021 година в размер на 55, 84 лв. за MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Цената включва компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента „задължения към обществото“, които се смятат за обект на конфиденциалност. 

В доклада, изготвен от работната група към КЕВР се анализират данните и документите по отношение на направеното предложение на обществения доставчик. Те се отнасят за заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар като „Булгаргаз” ЕАД е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. август 2021 г. и относителния дял на количествата за: обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ. Анализът на работната група обхваща договорите с доставка с „Газпром експорт“ и с азербайджанска компания за внос на синьо гориво, валутния курс. 

Новата цена от 55,84 лв. за MWh е по-висока с почти 6 лева в сравнение с  одобрената от енергийния регулатор стойност за месец юли. Актуализираното предложение ще бъде внесено от газовото дружество на 1 август и тогава след заседание на КЕВР ще бъде взето и окончателно решение. 
Както е известно, цената на природния газ за месец юли, по която „Булгаргаз“ като обществен доставчик продава синьото гориво  на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за месец юли е 49,94 лв. за MWh (без достъп, пренос, акциз и ДДС).
Прави впечатление, че предложената цена за месец август от 55,84 лв. за MWh е по-ниска от прогнозната цена на обществения доставчик за месец септември – 55,62 лв. за MWh. 

През последните две седмици на месец юли фючърсните цени за август на TTF на ICE се успокоиха, но от понеделник отново вървят нагоре, като към момента се търгуват на ниво от 37,7 евро за MWh.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща