Арх. Коларов: Блоковете ще се санират по най-новите изисквания на ЕС, вече ще изпозлват и ВЕИ

Енергийното обновяване ще се случва на едно гише, неплатежоспособните собственици ще получават подкрепа, отбеляза той

Енергетика / България
3E news
1101
article picture alt description

Енергийното обновяване на сградния фонд у нас, особено на по-старите, е сериозно застъпено в последния вариант на Плана за възстановяване и устойчивост, който България ще представи пред ЕК. Това стана ясно то думите на арх. Георги Коларов, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройство, по време на участието му в провежданата в София международна конференция „Енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради – моделът „Обслужване на едно гише“. Той подчерта, че от тук нататък санирането на блоковете в България няма да представлява просто лепене на изолация, а ще отговаря на последните европейски изисквания не само за енергийна ефективност, но и за екология, икономика, устойчивост на процесите, зелени технологии и не на последно място добри условия за живот на гражданите. По време на изготвянето на последния вариант на проекта за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради у нас в рамките на Плана за възстановяване е заложено наистина устойчивото им реновиране, а енергийната ефективност просто е част от него.

„Още при представянето на проектите в тях ще трябва да бъде заложено ефикасно използване на ресурсите. Това изисква прилагането на принципа на кръговост и използването на органични материали, които съхраняват въглерод. Влаганите материали ще трябва да покриват изискванията за термичен комфорт, качество на въздуха и достъпна среда“, обясни арх. Коларов. От думите му стана ясно, че при ремонтите на блоковете ще се интегрират системи, използващи възобновяеми източници на енергия, включително геотермални и хидротермални. По този начин ще се намали не само консумацията на енергия и сметките от страна на домакинствата, но ще бъде спестен и значителен първичен ресурс за добиване на съответната енергия за осветление, отопление и т.н. Чрез всичко изброено дотук самият строителен процес при обновяването на многофамилните жилищни сгради ще стане по-безопасен, по-щадящ природата и гарантиращ ефикасно управление на отпадъците. А това ще се случи и благодарение на въвеждането на т.нар. зелени обществени поръчки.

Друга новост при бъдещото енергийно обновяване на жилищните блокове у нас ще бъде въвеждането на т.нар. обслужване на едно гише. За целта са предвидени реформи, чрез които изпълнението на проектите да бъде улеснено и подобрено. Затова ще бъдат създадени цифровизирани системи, чрез които администрирането на проектите и изпълнението им и контролирането строителния процес ще бъда дигитализирани. В новата програма ще бъдат включени и допълнителни мерки за достоверно и прецизно определяне на енергийните характеристики на самите сградите, ще се анализира на жизненият им цикъл, като крайната цел е да се постигне екологична и икономическа целесъобразност на реновирането.

„От първостепенно значение за успешната подготовка и изпълнение на проектите за устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд е изграждането на капацитет на работещите в държавните и общински институции, както и на всички участници в инвестиционния процес“, подчерта още арх. Коларов. В тази връзка той посочи, че за ускоряване на процесите и създаването на условия за бързо усвояване на средствата, в МРРБ вече работи експертна група, която има за цел да създаде програма за интерактивно обучение и квалификация на участващите в подготовката и реализацията на Програмата за възстановяване и устойчивост. Тя ще изготви и насоки за кандидатстване с ясни критерии и методи за оценка на отделните проекти.

Според думите на арх. Коларов целта е Планът за възстановяване, включително в частта му за енергийно обновяване на жилищните блокове, да постави началото на трансформирането на строителния бранш у нас в устойчив, отговарящ на заложения от ЕС преход към зелена икономика. “Очакваме инвестициите в сградите да дадат желаните импулси в строителния сектор и цялата икономика, да доведат до разкриване на нови работни места и да подкрепят мрежата на доставки“, каза още той. 

Важна подробност за бъдещата програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е, че те ще бъдат разделени в две категории – тези с ниска и тези с висока енергийна характеристика. От това ще зависи и как ще бъдат финансирани проектите. Блоковете с най-лоши показатели и съответно собствениците на жилищата в тях ще получат грантово финансиране за санирането. А за тези от сградите с високи показатели ще се въведе самоучастие.

Според арх. Коларов заради кризата вследствие на пандемията от COIVD-19 има доста хора, които са финансово затруднени и няма да могат да си позволят самоучастие за програмата за енергийно обновяване. Затова за тях се предвижда безвъзмездна помощ. Ако това не се случи, има голям риск от блокиране на програмата. А в същото време и анализите сочат, че най-ниско платежоспособните граждани живеят именно в сгради с лоши енергийни показатели. Някои от тях дори нямат възможност да си плащат тока, не че не искат, допълва арх. Коларов. Той допълни още, че с парите, които ще дойдат от ЕК, няма да стигнат, за да се обновят всички сгради в България. „Но успеем ли да поставим едно сериозно начало, значи ще сме направили много“, категоричен бе той.

Мнението му, че трябва да се осигури вариант по-неплатежоспособните хора да бъдат подпомогнати, за да може и сградите, в които те живеят, да бъдат обновени, подкрепя и д-р Васил Зарков от Българо-австрийската консултантска компания. Според него, за да бъде успешна новата програмата за енергийно обновяване, трябва задължително да се помисли и за социално уязвимите домакинства. „Такива има във всички блокове и входове, те нито имат спестявания, нито добро кредитно досие, за да получат кредит от банка“, казва той. Именно затова трябва да бъде намерен начин те да бъдат подпомогнати, за да се случват проектите. 

От друга страна Зарков отбеляза, че не е съвсем вярно, че енергийно обновяване на жилищни сгради не може да се случва, ако собствениците им трябва да имат самоучастие в инвестицията. И даде за пример реализиран между 2007 и 2012 г. пилотен проект с подкрепата на Програмата на ООН за развитие и реализация, при който 25% от необходимите средства са били осигурени от живеещите в сградите.

В същото време Зарков дава и друг пример. Преди години, когато още нямаше национална програма за саниране, която пое 100% от необходимата инвестиция, още преди да бъде обявена 437 многофамилни жилищни сгради с 4262 семейства в тях са проявили желание да се включат и са създали сдружения на собствениците. 81 сгради дори са подали документи за кандидатстване при все, че правилата са предвиждали самоучастие. А в рамките на 2 седмици след обявяването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради такива документи по програмата със самоучастие са подали още 20 сгради. И всичките тези 101 блока са били обновени след това. Така че, според Зарков, при създаването на правилните политики и методи за подпомагане на по-уязвимите семейства, енергийното обновяване у нас може да продължи дори и при положение, че вече ще се изисква и собствениците да поемат част от финансирането.

Това, според него няма как да стане без банкови кредити. Затова тази процедура трябва да бъде опростена и улеснена, а и да бъде привлечен интересът и на самите банки. В същото време трявба да се разработят съответните политики за социално уязвимите домакинства. И така енергийното обновяване ще се случи дори и със съфинасниране от собствениците.

Зарков акцентира и врху това, че към днешна дата едва 7% от многофамилните жилищни сгради в България отговарят на съвременните стандарти за енергийна ефективност. Това са новите и вече санираните стари. А до 2030 г. трябва да бъдат обновени около 12 хил. многофамилни и 16 хил. еднофамилни. За целта са необходими окоо 4.5 млрд. евро, докато от ЕС ще дойдат за тази цел 1.5 млрд. Според Зарков липсващите около 3 млрд. евро трявба да бъдат набавени чрез кредитиране. Именно заради това от една страна е много важно да се направи така, че домакинствата да могат да получат по-лесно заем. От друга – това което ще вложат, трябва да бъде съизмеримо с икономиите, които ще имат след обновяването. А от трета – социално уязвимите домакинства да бъдат подпомогнати, така че да не блокират процеса. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща