ТЕЦ „Бобов дол“ правят инсталация, с която ще намалят въглеродните емисии и пепелта

Енергетика / България
3E news
1384
article picture alt description

След като обявиха, че ще преминат частично на природен газ, ще правят енергия от слънце и обмислят въвеждане на водород, от ТЕЦ Бобов Дол хвърлиха публично светлина върху поредния нов проект, върху който работят активно съвместно с външна компания.

„Най-новият проект е с особено значение за бъдещето на ТЕЦ-а. Планираме изграждане на специална инсталация, която в затворена среда ще разтопява най-често обогатено енергийно гориво и биогориво, а генерираната топлина ще постъпва направо в енергийните котли.“ каза изпълнителният директор инж. Любомир Спасов.

Според инж. Спасов инсталацията ще намали чувствително въглеродния отпечатък на ТЕЦ-а, както и ще сведе до минимум отделянето на пепели.

„В инсталацията ще се разгражда предимно обогатено енергийно гориво. Процесът ще се реализира чрез постигане на температури от порядъка на 900 градуса. При реализиране на реакцията ще се получава топлина в условия на двустепенен нискотемпературен кипящ слой и при ниско налягане. Процесът ще се извършва в затворена система, напълно изолирана от околната среда.“ обясни изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов Дол.

По думите на директора в инсталацията може да се използват и биогорива, за пример посочи слама и други материали от селското и горското стопанство. Инж.Спасов уточни, че има техническа възможност да се използва смес от няколко горива.

Заложената топлинна мощност на изхода на инсталацията е 5 т/ч за обогатено енергийно гориво. Според изпълнителният директор на ТЕЦ-а технологично температурата е ниска и топенето на пепел и инертен остатък е невъзможно, което е добре и подобрява въздействието на работата на ТЕЦ Бобов Дол върху околната среда.

„Инвестиционното намерение за изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди е внесено в РИОСВ и очакваме тяхното решение.“ завърши представянето на проекта инж. Спасов.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща