Държавата отчуждава частни имоти за изграждането на новите участъци на „Хемус“

АПИ ще плати на собствениците им, недоволните имат 14 дни да обжалват пред съда

Икономика / България
3E news
398
article picture alt description

Държавата отчуждава цели и части от имоти, собственост на физически или юридически лица, които са небоходими за изграждането на липсващите участъци от автомагистрала „Хемус“. Това се отнася за земи, намиращи се в землищата на няколко села в Плевенско и Ловешко. Според решението на Министерски съвет, отчуждаваните имоти са в землищата на с. Бохот, област Плевен, с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци, област Ловеч. Определени са съгласно одобрени подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасето на магистралата.

Средствата, които ще бъдат похарчени за обезщетяване на собствениците им, ще са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща