На 23 юли изтича крайният срок за плащане на по-голямата част от междинните фактури на битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби

Енергетика / България
3E news
332
article picture alt description

Междинните фактури на част от битовите клиенти, издадени с цел изравняване на периодите преди въвеждането на новия график за плащане на ЕНЕРГО-ПРО Продажби, имат срок за плащане 23 юли. За друга, по-малка част от нестопанските клиенти на дружеството срокът за плащане е 20 август. Чрез информационна кампания на своите сайтове, в медиите, със стикери по места, имейли на предоставилите такива, банери във фактурите и допълнителен текст в разпечатваните от онлайн касите фискални бонове ЕНЕРГО-ПРО информира своевременно своите клиенти за планираната реорганизация в дейността, въведена с цел подобряване на обслужването. Компанията напомня, че новите падежи на фактурите могат да бъдат проверени на адрес https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-reguliran-pazar/grafik-za-plashtane-na-elektroenergijata. Те ще бъдат със срок за плащане по-близък до времето на консумиране на електроенергия и ще позволят оптимизирано планиране на разходите на клиентите.

Поетапната промяна в организацията на работа на ЕНЕРГО-ПРО Продажби стартира от 1 юли 2021 г. и беше в резултат на въвеждането на нов график за отчитане на електромерите от Електроразпределение Север АД. При реализирането на промяната приоритет на електроснабдителното дружество беше недопускането на период за потребление във фактурите над 31 дни, което наложи издаването на междинни документи за плащане. От август крайните срокове за плащане на битовите клиенти на компанията ще бъдат съответно 5-о, 15-о, 20-о или 24-то число на месеца, в зависимост от отчетната група.

Повече информация относно промяната клиентите могат да получат в Центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО, на телефон 0700 800 61 или на имейл service@energo-pro.bg. Отговори на най-често задаваните въпроси във връзка с реорганизацията на процесите са публикувани тук.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща