Производството на електроенергия нараства до 10.66 процента от началото на годината до 18 юли

Спрямо същия период на миналата година потреблението на ток също се повишава - с 4.13 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
957
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия за пореден отчетен период продължават да нарастват. Салдото (износ-внос) намалява, но все още запазва висок положителен резултат. Участието на базовите централи също се подобрява. По-добри са и данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи, макар че остават на минус и то за доста дълъг сравняван период. Лидерското място по участие все още държат водноелектрическите централи (ВЕЦ), независимо от слабата промяна на данните в посока на понижение. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до осемнадесети юли (1.01.2021 г. – 18.07.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до осемнадесетия ден на месец юли тази година е в обем от 24 859 663 MWh. Това е с повишение (плюс) с 10.66 % в сравнение със същия период на предходната 2020 г. (ръст от 10.43 % отчетени преди седмица). За сравнение, тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 22 464 087 MWh.

Потреблението на електроенергия продължава да се подобрява и достига до обем от 21 411 127 MWh за периода от 1 януари до 18 юли тази година, което е ръст (плюс) с 4.13 % (отчетено увеличение с 3.85 % преди седмица). През сравнявания период на миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 20 561 141 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да държи висок дял в процентно отношение, въпреки отчитаните изменения в посока надолу и за сравнявания период от началото на тази година до 18 юли е в обем от 3 448 536 MWh, което е ръст (плюс) с 81.22 % (плюс 83.73 % седмица по-рано). Година по-рано за посочения отчетен период салдото (износ-внос) е било в обем от 1 902 946 MWh. 

Дела на базовите централи е доста по-добър и за времето от началото на годината до осемнадесети юли достига до обем от порядъка на 19 453 359 MWh, което е повишение (плюс) с 5.38 %  (плюс 4.94 % отчетени преди седмица)спрямо същите дни на предишната 2020 година. Според данните на системния оператор, тогава дела на базовите централи е бил в обем от 18 460 993 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи все още остават на минус, въпреки че се наблюдава подобрение на данните.

Дела на ВЕИ в преносната мрежа за времето от 1 януари до 18 юли тази година е в обем от 725 095 MWh. Това е спад (минус) със 7.84 %  (минус 8.09 % седмица по-рано) в сравнение със същия период на 2020 г., когато дела на ВЕИ е достигал до обем 786 790 MWh. По-лошите показатели за сравнявания период на настоящата година в частност се дължат на минусовото участие на вятърните (минус 11.41 %) и фотоволтаични (минус 3.38 %) мощности и биомасата (минус 1.56 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения отчетен период на настоящата година също намалява до обем от 1 098 438 MWh или с 4.21 % (минус 4.56 % седмица по-рано). За сравнение през времето от първи януари до осемнадесети юли миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, според данните на системния оператор е достигало до обем от 1 146 659 MWh. В частност тези данни се дължат на по-слабото участие на вятърните мощности (минус 12.88 %), много слабите положителни данни за фотоволтаичните мощности (плюс 1.87 %) и спада (минус 3.52 %) при биомасата. 

Водноелектрическите централи запазват лидерството си, въпреки наблюдаваното слабо изменение на данните. Така през настоящия сравняван период от първия ден на януари до осемнадесетия ден на юли тази година участието им достига до обем от 3 582 771 MWh. Това е ръст (плюс) от 73.11 процента спрямо аналогичния период на миналата година (плюс 74.31 % отчетени седмица по-рано). Според данните на ЕСО, тогава  ВЕЦ са участвали с обем от 2 069 645 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща