Потреблението на електроенергия от началото на годината към 11 юли расте с 3.85 процента

Спрямо същия период на предходната 2020 г. производството на електрическа енергия се повишава с 10.43 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1372
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия продължават да се подобряват. Не се наблюдава съществена промяна по отношение на салдото (износ-внос). За пореден отчетен период се отчитат по-добри данни и за участието на базовите централи. Това може да се каже и за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа. Положителна е и тенденцията за участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, въпреки че все още е на минус. Без особена промяна остава дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ), който остава доста висок в процентно отношение. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до единадесети юли (01.01.2021 г. – 11.07.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г. 

Производството на електроенергия от първия ден на януари до единадесетия ден на месец юли тази година се повишава с 10.43 % спрямо аналогичния период на 2020 г. (плюс 10.10 % отчетени преди седмица) Така например, ако през посоченото време на миналата година производството на електроенергия е било в обем от 21 718 786 MWh, през същия период на настоящата 2021 г. то се повишава до 23 983 495 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период на тази година нараства с 3.85 % до обем от 20 696 069 MWh (плюс 3.74 % преди седмица). Година по-рано за същото време от началото на януари до единадесетия ден на месец юли потреблението на електроенергия е било в обем от 19 929 480 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да бележи висок дял и остава на ниво от плюс 83.73 % (плюс 83.13 % седмица по-рано) или до обем, нарастващ до 3 287 426 MWh за времето от 1 януари до 11 юли 2021 г. За сравнявания период на 2020 г. салдото (износ-внос) е било от порядъка на 1 789 306 MWh.

За пореден отчетен период делът на базовите централи се подобрява и нараства до плюс 4.94 % (плюс 4.44 % седмица по-рано) или до обем от 18 716 981 MWh за времето от началото на годината до единадесетия ден на настоящата година. За сравнявания период на предходната 2020 г. дела на базовите централи е достигал до 17 835 989 MWh.

Участието на ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителната мрежа се подобрява, макар и с много бавни темпове.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа, въпреки че показва положителна тенденция, но за времето от първи януари до единадесети юли все още остава до минус 8.09 % или до обем от 701 228 MWh (минус 8.95 % седмица по-рано). През сравнявания период на предходната 2020 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до обем от 762 991 MWh. Тези данни за сравнявания период на настоящата година се дължи в частност на много по-слабото участие на вятърните (минус 11.18 %) и фотоволтаични (минус 4.21 %) мощности и биомасата (минус 2.42 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също демонстрира положителна тенденция, въпреки че за времето от началото на тази година до 11.07 все още остава на ниво от минус 4.56 % (минус 5.04 % седмица по-рано). За сравнение, ако през посочения отчитан период на 2020 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 1 106 644 MWh, то през настоящата година то се свива до обем от порядъка на 1 056 161 MWh. В частност тези по-лоши данни за сравнявания период се дължат на негативния дял на вятърните мощности (минус 12.68 %) и биомасата (минус 3.51 %) и слабото положително участие на фотоволтаичните мощности (плюс 1.21 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за пореден отчетен период продължава да държи висок положителен дял. Така  за сравнявания период от първия ден на настоящата година до единадесетия ден на месец юли нараства (плюс) със 74.31 %, достигайки до обем от 3 509 125 MWh (плюс 75.43 % преди седмица). За сравнение, през същото време на предишната 2020 г. ВЕЦ са участвали с обем от 2 013 162 MWh. 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща