БЕХ иска оставките на ръководството на „Булгартрансгаз“

Енергетика / България
3E news
791
article picture alt description

Българският енергиен холдинг иска оставките на „Булгартрансгаз“. Това става ясно от публикуваното на страницата на холдинга съобщение. 

“В изпълнение на публично искане на министъра на енергетиката за отстраняване на ръководството на "Булгартрансгаз" ЕАД, във връзка с извършена проверка от Комисията за енергийно и водно регулиране, Съветът на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД указа на Надзорния съвет на "Булгартрансгаз" ЕАД, с оглед правомощията им по чл. 24, т. 2, вр. с т. 1 от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД, да предприеме съответните действия по изпълнение на искането на министъра на енергетиката, съобразно публично изложените в прессъобщението мотиви. 

В срок до 09.07.2021 г. Съветът на директорите на БЕХ ЕАД изиска от Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД да представи съответните доклади и становища, касаещи обстоятелствата, свързани с извършената от Комисията за енергийно и водно регулиране проверка”, допълват от БЕХ.

Вчера служебният министър на енергетиката Андрей Живков, позовавайки се на проверка на КЕВР в „Булгартрансгаз“ поиска от БЕХ да предприеме действия за освобождаване на ръководството на преносния газов оператор. 

Междувременно от публикуваните на страницата на КЕВР документи става ясно, че работна група на енергийния регулатор ще извърши допълнително проучване е дали кумулативният ефект на сделките, сключени от „Булгартрансгаз“ ЕАД са довели до свръхзадлъжнялост на енергийното предприятие и до застрашаване на сигурността на снабдяването.

В края на миналата седмица регулаторът оповести резултатите от своя проверка в газовия оператор, от които става ясно, че при реализацията на проекта Балкански поток „Булгартрансгаз“ ЕАД не е поискал предварително одобрение от КЕВР както на сключването на договорите за изпълнение на строителните дейности, така и на банковите заеми, с които са извършени плащанията за тях. Всичко това е в нарушение на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, отчитат от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Сключените договори за заем от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД са увеличили задлъжнялостта на газовия оператор от 4 млн. лв. в началото на 2019 г. на над 2.6 млрд. лв. днес. Тези договори е трябвало да бъдат одобрени от КЕВР, но „Булгартрансгаз“ ЕАД изобщо не е уведомило комисията за тях, констатираха от енергийното министерство. Още по темата: Служебният енергиен министър Живков поиска от БЕХ да отстрани ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД

БЕХ очаква писмото на министър Живков, за да вземе отношение по казуса с „Булгартрансгаз“

КЕВР се притеснява от висока задлъжнялост на Булгартрансгаз и иска обяснение от дружеството
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща