Производството на електроенергия запазва положителната тенденция и от началото на годината към 4 юли нараства с 10.10 процента

В сравнение с аналогичния период на 2020 г. потреблението на ток се повишава с 3.74 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1147
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия остават положителни. Освен, че се потвърждава тенденцията за ръст при потреблението, се наблюдава и подобряване на данните по отношение на производството. Салдото (износ-внос) отново спада, но все още запазва доста висок положителен дял в процентно отношение. По-добри са и данните, както за участието на базовите централи, така и на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). За пореден отчетен период обаче наблюдава спад по отношение на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че участието им спрямо година по-рано е доста високо. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до четвърти юли (01.01.2021 - 04.07.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г. 

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до четвъртия ден на месец юли достига до обем от 23 085 075 MWh, което е ръст с 10.10 % ( плюс 10.06 % отчетени преди седмица). Година по-рано за този период производството на електроенергия е било от порядъка на 20 968 245 MWh.

Потреблението на електроенергия продължава да се подобрява и за сравнявания отчетен период от началото на годината до първите четири дни на месец юли е в обем от 20 011 293 MWh. Това е повишение (плюс) с 3.74 процента (плюс 3.67 % преди седмица). За сравнение, през същия период на 2020 г. потреблението на електроенергия е било от порядъка на 19 289 810 MWh. 

Салдото (износ-внос) остава положително и за времето от първи януари до четвърти юли тази година е в обем от 3 073 782 MWh, което е ръст с 83.13 % ( отчетени плюс 86.68 % преди седмица)спрямо същия период на предходната 2020 г. Според данните на системния оператор за посоченото време на предходната година салдото (износ-внос) е достигало до 1 678 435 MWh. 

Делът на базовите централи остава положителен и дори се наблюдава подобрение. Така за периода от началото на годината до първите четири дни на месец юли 2021 г. базовите централи са участвали с обем от 17 974 193 MWh. Това е увеличение (плюс) с 4.44 % (плюс 4.34 % преди седмица). През същия период на 2020 г. делът на базовите централи е възлизал на 17 210 872 MWh. 

По-добри са и данните за дела на ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителната мрежи, въпреки че все още остават на минус. 

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания отчетен период от първия ден на януари до четвъртия ден на месец юли е в обем от 671 947 MWh. Това представлява спад (минус) с 8.95 %  (минус 9.96 % отчетени седмица по-рано) спрямо същия период на предходната 2020 г. , когато дела на ВЕИ е изчислен на 738 024 MWh. В частност по-лошите данни за тази година са в резултат значителния спад на участието, както на вятърните (минус 12.22 %) и фотоволтаични (минус 4.55 %) мощности, така и на биомасата (минус 3.43 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е в обем 1 012 416 MWh за посочения сравняван период и според данните на системния оператор намалява с 5.04 процента (минус 5.63 % отчетени през предходната седмица). Година по-рано това участие е било от порядъка на 1 066 171 MWh. В частност по-лошите данни се дължат на по-слабото участие на вятърните мощности (минус 13.60 %) и биомасата (минус 3.48 %). Затова пък се подобрява дела на слънчевите мощности (плюс 1.15 %). 

За пореден сравняван период участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава положително и държи висок дял в процентно отношение. Така от първия ден на януари до четвъртия ден на месец юли тази година участието на ВЕЦ нараства до обем от 3 426 519 MWh или 75.43 % (плюс 77.23 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през същото време на предишната 2020 година ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 1 953 178 MWh.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща