БСК: 100 млн. лв. от REACT-EU няма да стигнат безвъзмездно до бизнеса

Средствата отиват за гарантиране на кредити, които търговските банки ще предоставят на българските предприятия срещу лихва, реши Комитетът за наблюдение на ОПИК

Икономика / България
3E news
566
article picture alt description

След проведена писмена процедура в периода 15-29 юни 2021 г., Комитетът за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“ (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 (ОПИМСП) одобри предложения от Управляващия орган (УО) на ОПИК  за промени в оперативната програма.

Въпреки изразеното от БСК категорично несъгласие, 100 млн. лева, които трябваше да се ползват безвъзмездно от бизнеса за оборотен капитал по инициативата на Европейската комисия REACT-EU, бяха прехвърлени към Фонда на фондовете (ФМФИБ) по финансов инструмент „Портфейлни гаранции", за гарантиране на кредити, които търговските банки ще предоставят на българските предприятия срещу лихва, обясниха от Стопанската камара.

Трансферът на безвъзмездни помощи за бизнеса (грантове) в програма за гарантиране на кредити (финансов инструмент) е в противоречие с целите на REACT-EU - желанието за бърз отговор на нуждата от ликвидност в засегнатите компании, и ще забави преодоляването на негативните ефекти от кризата. От представената в рамките на процедурата „Предварителна оценка за ефективно прилагане на финансовите инструменти“, не можем да приемем, че тяхното използване ще подпомогне българските предприятия за по-бързо и ефективно възстановяване.

От посочените в документа данни за основните финансови инструменти става ясно, че от общо 657.9 млн. лева, предвиден ресурс за портфейлни гаранции, в това число 157.9 млн. лв. чрез ФМФИБ и 500 млн. лв. чрез ББР, размерът на потвърдените за гарантиране кредити към края на април 2021 г. – повече от година след началото на пандемията, възлиза на едва 190 млн. лв. общо чрез двете институции (7 млн. лв. от ФМФИБ и 183 млн. лв. от ББР), или по-малко от 29% от предвидения ресурс. Добавянето на допълнителен бюджет от 100 млн. лв. към операцията няма да доведе до по-ефективно използване на ресурса. Представените аргументи в подкрепа на предложеното от УО решение в действителност представляват контрааргументи за взимане на подобно решение.

В допълнение, предвид неусвоения бюджет за портфейлни гаранции в ББР и ФМФИБ, и анонсираната от Министъра на икономиката програма „Възстановяване“ - за предоставяне на гаранции към търговските банки за отпускане на необезпечени кредити към бизнеса в размер на 2.5 млрд. лв., отделянето на допълнителен ресурс в ОПИК за гарантиране на кредити е икономически необосновано. (вж. Резултати от анкетно проучване на БСК по темата)

Със съжаление, трябва да отбележим, че аргументите на бизнеса не бяха чути и мнозинството от членовете на КН мълчаливо подкрепиха предложенията на Министерството на икономиката, с което се реши 100 млн. лева да не стигнат до бизнеса под формата на безвъзмездни средства.

Притеснително е и нежеланието на УО на ОПИК да организира присъствено или дистанционно (онлайн) заседание на Комитета за наблюдение, което щеше да позволи много по-задълбочена дискусия и размяна на мнения между заинтересованите страни. Вместо това, УО проведе писмена процедура – подход, който формализира процеса на взимане на решение, не позволи конструктивен и аргументиран дебат по ключови за бизнеса промени и противоречи на утвърдените европейски практики за партньорство.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща