В „Булгартрансгаз“ вече имат ISO сертификат за система за управление на сигурността на информацията

Енергетика / България
3E news
395
article picture alt description

В началото на 2021 г. в „Булгартрансгаз“ ЕАД беше внедрена система за управление на сигурността на информацията. Системата е интегрирана с останалите системи за управление на дружеството и премина през пълен вътрешен одит, който установи много добро ниво на изпълнение на изискванията на системата и стандарт ISO/IEC 27001:2013. След проведен сертификационен одит в два етапа от независима акредитирана организация, системата за управление на сигурността на информацията на „Булгартрансгаз“ ЕАД бе сертифицирана за съответствие с изискванията на стандарта, съобщават от газовия оператор.

Полученият сертификат е с обхват: Сигурност на данни, търговска информация, индустриални системи и платформи, инфраструктура и регулиращи, управляващи, защитни комуникационни и информационни мрежи и ресурси при пренос и съхранение на природен газ. Сертификатът е с валидност до юни 2024 г., като ще се потвърждава след всеки контролен одит.

Дейностите по внедряване и сертифициране на системата за управление на сигурността на информацията на „Булгартрансгаз“ ЕАД бяха изпълнени в периода май 2019 г. - юни 2021 г., в рамките на проект № 2018-BG-IA-0134, съфинансиран от Механизма за свързване на Европа (CEF) на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 188 841 евро, от които 141 630 евро са безвъзмездна финансова помощ по CEF, сектор „Телекомуникации“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща