Служебният кабинет одобри позицията на България по дело пред Съда на ЕС за качеството на въздуха

Енергетика / България
3E news
302
article picture alt description

Правителството одобри позицията на България по дело пред Съда на ЕС за налагане на санкции заради неизпълнение на задълженията ни за качеството на атмосферния въздух.

Страната ни е предоставила информация, че е взела мерки и се е съобразила с решение на Съда на ЕС от 2017 г., както и по задълженията й съгласно европейското законодателство по отношение на агломерациите София, Пловдив, Северна, Югозападна и Югоизточна. България посочва, че е налице устойчива и трайна тенденция за постоянно намаляване на броя на превишенията на средноденонощната норма на фини прахови частици (ФПЧ10), както и постигането й на територията на повече общини. За средногодишната норма на ФПЧ10 са изложени данни, които доказват спазването й за 2020 г. в агломерациите София, Северна, Югозападна и Югоизточна.

Същественото подобряване на качеството на въздуха през последните години по показател ФПЧ10 във всички зони и агломерации в страната доказва, че България прилага ефективни мерки, така че периодът на превишаването на пределно допустимите стойности да бъде възможно най-кратък.

В рамките на съдебното производство България ще отправи молба към Съда да отхвърли предявения иск като недопустим, съответно неоснователен, както и да бъде отхвърлено искането на ЕК за налагане на санкции. В случай че тези искания не бъдат уважени, страната ще настоява пред Съда за налагане на минимален размер на периодична санкция за частично уважаване на иска на ЕК само по отношение на неспазените средноденонощни норми.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща