Слънчевата енергетика е най-евтината технология за производство в Германия

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
723
article picture alt description

Немският институт за енергийни системи Fraunhofer ISE публиква новата си версия на доклада за цената на електроенергията (LCOE) за различните технологии в Германия. 

„Вятърните и слънчеви електроцентрали в Германия имат значително по-ниско LCOE от обичайните електроцентрали“, казва ръководителят на проекта Christoph Kost.
Освен това LCOE на новите проекти за възобновяема енергия сега е „наравно с оперативните разходи на конвенционалните електроцентрали, ако не и по-ниски“.
LCOE на слънчевите електроцентрали е в диапазона 3,12 – 11,01 евроцента за кВтч, при това долната граница се отнася за големите обекти на сушата, а горната за малките електроцентрали на покривите. По данни на Института, нивото на капиталови разходи в слънчевата енергетика е от 530 – 1600 евро за кВт в зависимост от размера е редица други параметри на системите. 

Fraunhofer за пръв път изчислява слънчевите инсталации, снабдени със системи за съхранение на енергия (батерии) в определени обозначени пропорции (например, 1 кВт мощност за домашна електроцентрала на покрив със батерия за съхранение с капацитет 1 кВтч). Дори и при такава опция, както можем да видим в първата графика, LCOE на мащабните слънчеви централи е по-ниска от тази на въглища и газ (графика 1).

LCOE при наземната вятърна енергетика се оценява на 3,94 – 8,29 евроцента за кВтч при капиталови разходи от 1400 – 2000 евро за кВт.
Офшорната вятърна енергетика засега е най-скъпата ВЕИ-технология. При нея LCOE е в границите на 7,23 – 12,13 евроцента за киловатчас.

Авторите на изследването заявяват, че новите традиционни електроцентрали в Германия не могат произвеждат електроенергия по-евтино от 0,075 евро за кВтч. LCOE на най-евтините парогазови електроцентрали съставлява 7,79 – 13,06 евроцента за кВтч. 

Необходимо е да се отбележи, че така силните икономически ползи от ВЕИ се постигат включително и поради плащането на СО2 емисиите от страна на традиционните електроцентрали, чийто цени също се посочват в доклада. 

Както може да се види на графика 2, плащанията за въглерод са значителна част от LCOE към днешна дата и ще продължат да растат в бъдеще.

Както става ясно, не е изненадващо, че LCOE на ВЕИ електроцентралите е по-нисъка само от оперативните разходи за въглища и газ.

Става ясно също така, че LCOE на най-добрите слънчеви и вятърни паркове е по-ниска от LCOE на най-добрите мощности на въглища и газ, дори без да се вземат предвид цените на емисиите на CO2.

Авторите на доклада дават прогноза за развитието на цената на единица енергия за различни технологии до 2040 г.

Очаква се през 2040 г. LCOE на малките електроцентрали на покрива да бъде от 3,58 до 6,77 евроцента за кВтч, на големите слънчеви обекти от 1,92 до 3,51 евроцента за кВтч. Капиталовите разходи на тези големи електроцентрали ще бъдат намалени до  350 евро за кВт.

Трябва да се отбележи, че природните условия за развитието на слънчевата енергия в Германия са по- ниски от други страни в Европа. 

Пълният доклад може да прочетете на: https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2021_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща