Евродепутатите приеха новия закон за климата с 55 на сто цел за намаляване на емисиите до 2030 година

Благодарение на приноса на новите въглеродни поглътители той би могъл да достигне 57 на сто.

Климат / Свят
Рая Лечева
734
article picture alt description

Новият закон за климата потвърждава споразумението относно неутралността на ЕС по отношение на климата до 2050 г., съобщиха от Европейския парламент. Новият европейски законодателен акт за климата увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 %. Благодарение на приноса на новите въглеродни поглътители той би могъл да достигне 57 %.

Парламентът одобри законодателния акт за климата, договорен неофициално с държавите членки през април, с 442 гласа „за“, 203 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“. Той превръща политическия ангажимент на Европейския зелен пакт за неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. в обвързващо задължение. Той предоставя на европейските граждани и предприятия правната сигурност и предвидимост, от които те се нуждаят, за да планират този преход. След 2050 г. ЕС ще се стреми към отрицателни емисии.

Засилване на амбициите през 2030 година

Новият европейски законодателен акт за климата увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 % в сравнение с нивата от 1990 г. В допълнение, предстоящото предложение на Комисията относно Регламента за земеползване и горско стопанство (ЗПЗГС) за регулиране на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство ще увеличи въглеродните поглътители в ЕС и по този начин фактически ще увеличи целта на ЕС за 2030 г. на 57 %.

Бюджетът за парникови газове трябва да ръководи предстоящата цел за 2040 година

Комисията ще направи предложение за цел за 2040 г. най-късно шест месеца след първия глобален преглед през 2023 г., предвиден в Парижкото споразумение. В съответствие с предложението на Парламента, Комисията ще публикува максималното количество емисии на парникови газове, което се очаква, че ЕС може да отделя до 2050 г., без това да застрашава ангажиментите на ЕС по Споразумението. Този т.нар. „бюджет на ПГ“ ще бъде един от критериите за определяне на преразгледаната цел на ЕС за 2040 г.

До 30 септември 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията ще направи оценка на колективния напредък, постигнат от всички държави от ЕС, както и на съгласуваността на националните мерки за постигане на целта на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.

Европейски научен консултативен съвет по изменението на климата

Като се има предвид значението на независимите научни консултации и въз основа на предложение на Парламента, ще бъде създаден Европейски научен консултативен съвет по изменението на климата, който да наблюдава напредъка и да оценява дали европейската политика е в съответствие с тези цели.

 

Докладчикът на Парламента Юте Гутеланд (С&Д, Швеция) заяви: "Горда съм, че най-накрая имаме закон за климата. Потвърдихме цел за нетно намаляване на емисиите с най-малко 55 %, по-близо до 57 % до 2030 г., съгласно нашето споразумение с Комисията. Бих предпочела да бяхме отишли още по-далеч, но това е добро споразумение, основано на научни данни, което ще доведе до голяма промяна. Сега ЕС трябва да намали емисиите през следващото десетилетие повече отколкото през предходните три десетилетия, взети заедно. Имаме нови и по-амбициозни цели, които могат да вдъхновят повече държави да увеличат усилията си."

 

Очаква се споразумението скоро да бъде одобрено от Съвета на ЕС. След това регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Комисията планира да представи поредица от предложения на 14 юли 2021 г., за да може ЕС да постигне по-амбициозната цел за 2030 г.. Парламентът изигра важна роля в усилията за по-амбициозно законодателство на ЕС в областта на климата и обяви извънредна ситуация в областта на климата на 28 ноември 2019 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща