Актуализиран е списъкът с лица и фирми в България санкционирани или потенциално заплашени по закона „Магнитски“ в САЩ

В новият списък броят на физическите лица е увеличен до 21 и е публикуван на сайта на Министерство на финансите

Икономика / България
3E news
424
article picture alt description

В изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи  (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.

Вижте още: МФ публикува списък на лицата, които потенциално могат да попаднат в обхвата на санкциите на закона Матнитски

В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

На пръв прочит се виждат имената на Ирена Кръстева – майката на бившия депутат от ДПС Делян Пеевски, собствениците на „Ефбет“ братята Цветомир и Боян Найденови.

В първоначалния списък, след като на 6 юни администрацията на президента Джо Байдън обяви, че налага снкции на шестима българи, бяха имената на Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков и 64 юридически лица, свързани с тях. В новия списък броят на юридическите лица се запазва, но броят на физичеките лица е нараснал до 21.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани  или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

От Министерство на финансите уточняват, че списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от  РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща