Външната търговия се възстановява от пандемията през януари-април 2021 година

Отрицателната стойност на търговското салдо продължава да се задълбочава, заради значително по-високия внос спрямо износа, сочат предварителните данни на НСИ

Икономика / България
3E news
345
article picture alt description

Обемът на външната търговия през периода януари-април 2021 година се ускорява спрямо същия период на 2020 година и показва, че се възстановява от пандемията, но и отрицателната стойност на търговското салдо се задълбочава на годишна база, което се дължи на значително по-големия обем на вноса от този на износа.    

През периода януари - април 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 21 259.6 млн. лв., което е с 16.6% повече в сравнение със същия период на 2020 година. Само през април общият износ на стоки възлиза на 5 753.7 млн. лв. и нараства с 47.9% спрямо същия месец на предходната година. През първите 4 месеца на настоящата година общо в страната са внесени стоки на стойност 23 164.6 млн. лв. (по цени CIF), или с 18.2% повече спрямо същия период на 2020 година. Само през април общият внос на стоките нараства с 52.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6 042.0 млн. лева. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

В същото време общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - април 2021 г. и е на стойност 1 905.0 млн. лева, а само за април салдото (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 288.3 млн. лева, с 1.3 млн. лева по-малко от отрицателното салдо за март.

Износът за трети страни

През периода януари - април 2021 г. износът на стоки от България за трети страни, се увеличава със 7.7% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 7 016.9 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 55.9% от износа за трети страни.

През април 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 28.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 860.5 млн. лева.

През периода януари - април 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (28.6%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (27.7%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (27.4%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (25.7%).

Вносът от трети страни

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2021 г. се увеличава с 15.8% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 8 969.9 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна.

През април 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 46.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 447.4 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (26.8%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (19.8%). Спад се наблюдава само в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (7.6%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - април 2021 г. е отрицателно и е в размер на 1 953.0 млн. лева. САмо през април 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 586.9 млн. лева.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща