Правителствата и частния сектор трябва да работят заедно, за да ускорят декарбонизацията и спасяването на климата

ВЕИ асоциация в Европа предлага ново вдинагане на целите за зелена енергия до 2030 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
1017
article picture alt description

Правителствата по света трябва да „работят с частния сектор“, за да ускорят декарбонизацията и да предотвратят най-тежките последици от изменението на климата. Това е записано в съвместен доклад на компанията Orsted и Световния институт за ресурсите (WRI). В доклада се казва, че „така необходимите“ инвестиции могат да бъдат увеличени чрез благоприятна регулаторна рамка и политически решения, съобщава renews.biz. Документът бе представен по време на глобалният форум Clean Energy Ministerial, който приключва на 6 юни. В анализът се дава информация на правителствата по какъв начин е най-добре да се създадат политики за чиста енергия и пазарни инструменти за стимулиране на инвестициите в възобновяема енергия.

Те включват подобрена политика за планирането и разрешителните за ВЕИ, както и при инвестициите в модерна електрическа инфраструктура.

Генералният директор на енергийната програма в WRI Дженифър Лейк каза: „Политиките, въведени днес, ще определят дали можем да преминем към чиста енергия достатъчно бързо, за да защитим климата на земята. "От правителствата зависи да определят нашия курс към модерна, чиста, възобновяема електрическа система и правилните пазарни сигнали, които да стимулират действията на частния сектор.", обясни експертът.

Главният изпълнителен директор на Orsted Мес Нипер добави: „Това е критично десетилетие на климатичните действия; правителствата могат да ускорят прехода към възобновяема енергия, като отключат капитала на частния сектор.

„Чрез разработването на политики и стимули за привличане на повече инвестиции във възобновяеми енергийни източници правителствата могат да ограничат проблемите, които пречат на увеличаването на мащаба на възобновяемите енергийни източници“, обясни Нипер.

Solar Power Europe настоява за 45% дял на ВЕИ енергията до 2030 г. в ЕС

Междувременно европейската енергийна организация SolarPower Europe даде няколко ключови препоръки за развитие на ВЕИ централите в Европа. Целта за дял от 45% за възобновяеми източници до 2030 г. е сред шестте ключови препоръки, издадени от SolarPower Europe преди очаквания преглед на Директивата на ЕС за възобновяемата енергия (RED II).

Прегледът на RED II е неизбежен, според асоциацията, предвид засилената амбиция на ЕС да постигне намаляване на емисиите на CO2 с 55% до 2030 г. и планираното преразглеждане на целта за възобновяеми енергийни източници.

Препоръките включват подобряване на рамката за собствено потребление на търговска и индустриална енергия от ВЕИ и подобряване на рамката за гаранции за произход, заедно с увеличаване на нейната прозрачност.

SolarPower Europe също препоръчва да се подкрепя възобновяемият водород чрез стабилна система за сертифициране и специални квоти за индистриите, които трудно могат да преобразуват производството си, като същевременно се въвеждат и нови капацитети за ВЕИ и да се определят минимални изисквания за генериране на възобновяема енергия при сградите.

Прегледът на RED II може да помогне за започването на „слънчева революция“, като премахне останалите административни бариери пред проектите за възобновяема енергия и засили рамката на гаранциите за произход, според Валбурга Хеметсбергер, главен изпълнителен директор на SolarPower Europe.

Мигел Ереро Кангас, съветник по политиката в SolarPower Europe, заяви, че отключването на потенциала за генериране на слънчева енергия за всички сгради в ЕС ще стимулира създаването на устойчиви работни места и ще доведе до по-високи климатични амбиции, отбелязвайки, че търговските и индустриалните сегменти на покривите имат огромен потенциал.Подкрепа за потребителите на чист водород

Орели Бове, заместник главен изпълнителен директор на асоциацията, заяви, че възобновяемият водород ще бъде липсващото звено за ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г., постигайки пълната декарбонизация на сектори, които е трудно да се електрифицират.

Освен разработването на надеждна система за сертифициране и осигуряването на задоволяване на допълнителното търсене чрез нови възобновяеми мощности, прегледът на RED II трябва също да предложи адекватни мерки за подкрепа на производителите и потребителите на възобновяем водород, смятат от асоциацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща