Бизнесът: Цифрова администрацията, опростени процедури и модернизирани енергетика и жп транспорт ще ни изведат от кризата

БТПП поиска от държавата конкретни реформи и мерки за подобряване на бизнес средата и облекчаване на административната тежест

Икономика / България
3E news
533
article picture alt description

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) отправи предложения към държавата за конкретни мерки, които да улеснят преодоляването на коронакризата и излизането от нея с по-бързи темпове. Основният фокус е поставен върху намаляването на административната тежест и бюрокрацията, за да може бизнесът по-лесно да осъществява проекти, да получава достъп до финансиране, включително от еврофондовете, по-лесно да наема необходимата му работна ръка и др. Предложенията са изпратени от председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов до служебния премиер Стефан Янев, социалният министър Гълъб Донев и заместник-премиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

В писмото се предлага на служебния кабинет да направи първите стъпки в посока определени реформи, които да доведат до подобряване на бизнес средата у нас и осигуряване на благоприятни условия за ускорено икономическо развитие.

По отношение на макроикономическата стабилност от БТПП искат да се гарантира, че няма да има забавяне от страна на администрацията при обслужването на предприятия и техните проекти, включително кандидатстването, одобряването и изпълнението на такива, финансирани чрез оперативните програми. Също така се предлага въвеждане на нов механизъм за определяне размера на държавните такси, който да бъде основан на разходо-покривния принцип. Ускорено и широко въвеждане и разширяване обхвата на електронните услуги също се изисква от бизнеса, каоето също така да върви паралелно и с намаляването на броя на държавните служители. Събраните средства от въпросните такси пък да се използват за подобряване качеството на съответната административна услуга, както и за съкращаване на срока за предоставянето й.

По отношение на подобряването на бизнес средата от БТПП искат повишаване на качеството на административните услуги чрез стандартизиране и електронизация на документите и процедурите по тях. По-конкретно предложенията са за:

  • създаване на нормативна възможност част от административните услуги да се извършва чрез специално разработени стандартизирани образци на заявления. Важно за бизнеса и гражданите е опростяване на формалностите и улесняване на процеса на получаване на бързи и качествени услуги;

  • синхронизирането на изискванията на различните административни органи за определена информация с идентичен или сходен характер чрез създаване на единни формуляри, от които да се черпят данни, а не да бъдат събирани многократно и през различни периоди;

  • въвеждането на електронната товарителница в законодателството, като част от официалните документи, доказващи доставки;

  • създаване на възможности за разсрочени плащания на такси по държавни тарифи за микро, малки и средни предприятия, като част от мерките за възстановяване, които могат да се променят сега.

От бизнес организацията също така настояват за отмяна на централни регулативни режими, които не съответстват на законодателството за ограничаване на административната тежест и паралелно с това облекчаване на някои от тях чрез стандартизиране и електронизация на документите. В същото време се предлага предоставяне на регистрационни режими на браншови организации на конкурентна основа, по които да се работи при предварително обявени и нормирани критерии и условия.

Според БТПП повишаването на контрола върху обществените поръчки може да се случи чрез цялостното електронизиране, за което трябват законодателни промени. Цифровизацията трябва да обхване всички етапи – от обявяване на конкурсите, през кандидатстването, оценяването, изпълнението до отчитането.

По отношение на защитата на правата на предприемачите и по-добрата евроинтеграция на бизнеса се предлага подобряване на функционирането на единния пазар в сферата на услугите чрез облекчаване на административните изисквания, както и чрез достъп до електронна информация за услуги, позволяващ на предприемачите да разширяват дейността си на европейския пазар. За да се постигне по-голям ефект от получаваните от еврофондовете средства, според БТПП, трябва да се опрости процеса на кандидатстване и отчитане на проектите чрез намаляване на бюрократичните процедури при отчитането на проектите, чрез нормирана изчерпателност и еднократност на забележките, давани от управляващите/договарящите органи. 

По друг наболял от години проблем за бизнеса в България – качеството на образованието и липсата на квалифицирана работна ръка, от Палатата изискват от държавата опростяване на процедурите и условията за признаване на образование, придобито в чужбина, но най-вече в държавите от ЕС. Вторият акцент в предложенията в тази посока е създаване на условия за наемане на чужди работници, които са завършили в България, без излишни допълнителни административни пречки и процедури.

В писмото си от БТПП настояват също за създаване и перманентно поддържане на самостоятелен сайт на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и на браншовите/отраслови и регионални съвети за тристранно сътрудничество, в които се публикуват всички материали, обсъждани на национално и отраслово/браншово/регионално ниво, представените от партньорите становища и протоколите. Чрез създаването на допълнителни точки в правилника за тристранните съвети да се постигне по-голяма прозрачност и публичност на работата им.

От браншовата организация акцентират върху нуждата от преструктуриране на енергийния сектор, което да бъде насочено към устойчивото му развитие и подобряване на енергийната ефективност в различни сфери. Според тях това може да се постигне чрез въвеждане на условия за ускоряване на процесите па газификация, за което пък е необходимо недопускане на изкривяване на пазарните принципи за ценоообразуването при синьото гориво. Паралелно с това трябва и да се засили контролът върху донорите и бенефициентите на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и недопускане на отчисляване на нерегламентирани средства от обществени доставчици.

Модернизацията на железопътния транспорт в България също трябва да бъде ускорена, според БТПП. Това може да стане чрез въвеждане на проекти за грантови схеми за технологии, системи и иновативни превозни средства чрез Национален план за възстановяване и устойчивост. За целта е необходимо още и повишаване на конкурентоспособността на жп транспорта посредством механизми, които да гарантират устойчивост, които са от ключово значение за икономиката на страната.

В писмото си Цветан Симеонов посочва, че БТПП изразява готовност да окаже подкрепа и сътрудничество на администрацията по всички направени предложения със свои експерти и конкретни становища.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща