НЕК и ТЕЦ Марица Изток 2 поискаха по-високи компенсации от регулатора заради СО2 емисиите, но от КЕВР не са убедени

Разходите на ЕРП-та за енергийна ефективност отново не се очертава да бъдат признати от регулатора. В същото време заложената схема се определя от регулатора като нова бомба в ценообразуването

Енергетика / България
3E news
2664
article picture alt description

Компенсиране за по-високите цени на въглеродните емисии (СО2) от страна на Националната електрическа компания и ТЕЦ Марица Изток 2 отстояваха в изказванията си в рамките на откритото заседание в КЕВР за цените на електроенергията в сектор „Електроенергетика“ през новия регулаторен период представителите на двете дружества. 
Електроразпределителните и електроснабдителните компании пък акцентираха върху искане на компенсации за енергийна ефективност и нормата на възвръщаемост. 
Разходите за водоподаване и за ПАВЕЦ да бъдат преизчислени. Това поиска представителят на Националната електрическа компания Венцислав Марков. Той постави и въпроса за разходите, които компанията прави за изкупуване на електроенергията от възобновяеми източници от крайните снабдители. Според него това ще доведе до преразход във Фонд сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). В основата на отстояваната позиция на НЕК се оказаха по-високите разходи за въглеродни емисии, а също и искането за определяне на по-висока цена за осъществяване на услугата „обществена доставка“. Част от тези искания между другото се поставят всяка година по време на регулаторния преглед.  

Точно на противоположното мнение по отношение на аргументите за намалените разходи за водоподавене изрази от своя страна на председателят на работната група към КЕВР Пламен Младеновски. „Разходите за водоподаване не са обосновани“, каза той като се мотивира, че няма изключение, което да повлияе на дружеството, така че да бъде обосновано такова повишение. Младеновски отхвърли като не достатъчно обосновани и исканията на НЕК по отношение на енергията от ПАВЕЦ. „НЕК, ако искат повишение трябва много добре да обосноват какъв точно да е микса на енергията, която отива. Тъй като там най-голямата тежест имат АЕЦ „Козлодуй“, които са с по-ниска цена, при едно такова детайлно изчисление може да се окаже, че тези разходи са по-ниски, а не завишените, които в случая господин Марков изтъква“, отбеляза Младеновски. 

По отношение на прогнозата за електропотреблението, Младеновски потвърди, че наистина са взети прогнозите на крайните снабдители, а не НЕК, „ тъй като пандемията от коронавируса през 2020 г. изкриви потреблението на битовите потребители спрямо останалите години“, каза той и обясни, че за базисна година е взета 2019 г. като по-представителна. „Аз лично смятам, че тази прогноза е по-коректна, отколкото 2020 г. Същото е направено и с прогнозата  за количествата ВЕИ. Там вече е взета за базисна година 2020 г. ,тъй като върху производството от ВЕИ пандемията от коронавируса няма как да повлияе“, допълни той. 

Председателят на работната група призна в същото време като правилно възражението на НЕК за цените на квотите. Възражението за  (СО2) квотите от 47 евро (за тон), „които са включени за изчисленията на двете централи Марица Изток 1 и Марица Изток 3  (Ей И ЕС Тец Марица изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 б. р. ) е основателно. Ще бъде включено в следващото решение (на КЕВР) в зависимост от тенденцията, която ще се отчете за квотите за месец юни“, каза Младеновски.  В същото време изрази несъгласие по отношение на компенсации за действащата цена от 40 евро за тон, утвърдена през февруари тази година с твърдението, че не е актуална към момента. 

По думите му във времето между публикуването на доклада на работната комисия е пристигнало  писмо от НЕК,  „в което се иска общественият доставчик да се компенсира с 50 млн. лв. за ТЕЦ Марица Изток 1 и 30 млн. лв. за ТЕЦ Мариза Изток 3. Тук следва да се отбележи нещо много важно – към настоящия момент на регулирания пазар след заповедта на министъра, с която се определи допълнителна квота за ТЕЦ Марица Изток 2 няма недостиг на енергия за регулирания пазар. Двете американски централи работят основно за свободния пазар и даже едната от тях беше спряна за определен период от време. Така че на свободния пазар в момента, поради движение на цените на квотите , увеличените цени на квотите се улавят и от пазарите, цената на свободния пазар е доста по-висока от тази, при която е изчислявана цената на компенсацията за НЕК. Смятам, че в момента по-високата цена на емисиите за тези две централи спрямо решението от февруари месец беше актуализирана цената на 40 евро. Така че обществения доставчик не би следвало да получава никаква компенсация за тази допълнително произведена енергия. Още повече, че тя се дължи на неспазване на квотата, определена от регулатора от 1 юли миналата година, когато при нормална цена на квотите (за емисии СО2) през миналата година енергията за свободния пазар не бе запълнена, а беше използвана енергия, която НЕК продаваше от други източници, тъй като твърдението за намалено търсене не е вярно. А сега в края, когато едва ли не удари над 50 евро обществения доставчик реши, че има да изпълнява квота за свободния пазар на електрическа енергия. Още повече, че ако беше за регулирания тогава там цените не са се увеличили заради движението на квотите (емисии СО2), тогава обществения доставчик следва да бъде компенсиран, но при положение, че това потребление на вътрешния пазар се покрива от ТЕЦ Марица Изток 2, не мисля, че е коректно спрямо всички потребители. Всички плащат задължение към обществото – и битовите потребители и бизнеса , да се субсидира енергия за свободния пазар. Ето по данни от 30 май за първите пет месеца на годината имаме увеличение на износа  и то не на износа изобщо, а на салдото (износ-внос) със 138 %. Какво означава това, че ние тук си плащаме скъпите квоти, субсидираме си енергията тази енергия обаче отива навън. В България плащаме субсидиите, а евтината енергия излиза извън страната като по този начин не само битови потребители се възползват, но се нарушава конкурентоспособността на българския износ“, каза Младеновски. 

Той потвърди също, че по някакъв начин НЕК следва да се компенсира и за цената от ВЕИ, но не и на прогнозата за ФСЕС. В същото време изрази несъгласие по отношение на „обществената доставка“. „Просто съм изумен от различните дребни нещица, които всеки път използва НЕК за да увеличи по някакъв начин цената си“, заяви той. 

Представителят на ТЕЦ „Марица Изток 2“ Боян Боев от своя страна също постави въпрос за компенсации на централата, но изтъкна „критична енергийна инфраструктура“. Искането за компенсации зад тази фраза бе за 210 млн. лв. Отговорът на председателя на работната група към КЕВР бе, че това искане почива общо-взето на същия модел, използван от НЕК.  

ТЕЦ Марица Изток 2 по думите на Младеновски са компенсирани само единствено за по-високите количества, енергия,  но не за по-високата цена на квотите (емисии СО2),“тъй като реално комисията не е утвърждавала цени. Не виждам как чисто правно може да утвърдим компенсация – те нямат в действителност искане за компенсиране на енергийна инфраструктура, а за по-високи емисии. Но дори и да се намери чисто правно начин за такава компенсации, изчисленията за 210 млн. са некоректни, тъй като БЕХ купува квотите на определена цена, а средната цена на квотите е по-ниска от тази, определена за регулаторния период от 40 евро за тон“, каза Младеновски.

Председателят на работната група към КЕВР в отговор на въпрос на Зорница Генова за нормата на възвръщаемост обясни, че тя „се утвърждава за първата година, но важи за целия регулаторен период“. 

Представителите на електроразпределителните и електроснабдителните дружества – ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО за пореден път поставиха въпроса за непризнаването на разходите за енергийна ефективност , осъществявана при крайните клиенти. Както е известно по този въпрос дружествата водят от дълги години разговори на всички нива в енергийния сектор, включително и с АУЕР, но до този момент няма напредък. В същото време са задължени за сериозни инвестиции. Тази част бе призната от председателя на работната група към КЕВР, който дори определи този казус като следващата „бомба“ по отношение на цените и призова за бързо разрешаване. 

„Основното искане на дружеството е те да си купят бели сертификати, без да правят никакви мерки за енергийна ефективност. Няма как това нещо да бъде прието. Ние говорим за огромни средства от порядъка на стотици милиони за енергийна ефективност всяка година за изпълнение на тези мерки и няма как те да бъдат включени в цените на битовите потребители. 

От друга страна разбирам дружествата, тъй като те са задължени да извършват тези мерки за енергийна ефективност и естествено искат да им бъдат възстановени разходите. 

Имаме много забележки по цялата схема, която е предложена и ние сме ги казвали в Народното събрание. Надявам се това нещо да бъде коригирано, защото това нещо е следващата бомба, заложена в ценообразуването и в цените“, заяви Младеновски, като се обяви против възможността за купуване на бели сертификати от компаниите и бе категоричен, че реално според него „самата схема е сбъркана“. 

Общественото обсъждане за цените в сектор Електроенергетика ще е проведе на 7 юни, а КЕВР се очаква да излезе с окончателно решение, което ще визира и цените на електроенергията за битовите потребители на 1 юли. Решението ще бъдем зависимост от това какви ще са цените на въглеродните емисии и природния газ през месец юни, които председателят на КЕВР Иван Иванов се ангажира да бъдат стриктно проследени и отразени
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща