Правителството подготви списък с три искания за техническа подкрепа за Плана за възстановяване и устойчивост

Икономика / България
3E news
453
article picture alt description

Министерският съвет одобри списък с три искания за получаване на техническа подкрепа по специална покана на Европейската комисия в рамките на Инструмента за техническа подкрепа на Европейския съюз, насочена към осигуряване на финансиране за подпомагане на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Трите предложения за получаване на подкрепа по Инструмента са: обща техническа помощ за изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост; разработване на подробна система от показатели за наблюдение на изпълнението на реформите/проектите на Министерството на образованието и науката по Плана за възстановяване и устойчивост; подкрепа за повишаване на капацитета на заинтересованите страни в политиката за енергийна ефективност.

Основна цел на инструмента е да подпомогне институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки на ЕС, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформиране на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори, в отговор на икономическите и социални предизвикателства, с цел увеличаване на конкурентоспособността, растежа, заетостта и инвестициите, включително чрез специални покани за набиране на искания от страна на Комисията.

С оглед максимално ефективно използване на средствата от бюджета на ЕС исканията са проверени за наличие на двойно финансиране. В случай, че исканията за подкрепа бъдат одобрени от Европейската комисия, разходите за тяхното изпълнение ще бъдат изцяло за сметка на Инструмента за техническа подкрепа и не се изисква национално финансиране.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща