Биотехнологични проекти за региона на Стара Загора разработват в Института за устойчив преход

Климат / България
3E news
411
article picture alt description

Биотехнологични проекти за региона на Стара Загора разработват в Института за устойчив преход, коментира доц. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийски университет, Стара Загора пред БНР. През февруари 2021 г. към Тракийския университет в Стара Загора заработи Институт за устойчив преход и развитие, чиято цел е да подпомогне трансформацията на стопанския модел в районите, засегнати от енергийния преход. В състава му влизат и представители на Софийския Технически университет, на Минно-геоложкия университет, на община Стара Загора, на синдикатите, на Българската стопанска камара, на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на министерствата на образованието и енергетиката, уточни доц. Добри Ярков, Ректор на Тракийския университет и инициатор за създаването на Института.

Институтът е направил срещи с ръководителите на централите и мините в комплекс "Марица Изток", както и със синдикалните им организации. Управителният съвет се срещна и с екипа на консултанта за изработката на Териториалните планове – ПрайсуотърхаусКупърс България – PwC. Основни теми с немските партньори от Лайпциг – Дрезден, където преди 25 години е имало интензивно производство на енергия от въглища са били именно биоикономиката и въглищните региони. Териториалните планове са били основен акцент в разговорите и с чужди партньори – Словакия, Румъния, Полша, Чехия.

Най-сериозната работа която предстои е научно развойната, смята доц. Добри Ярков. 4 са направленията, по които се работи в Институтът за устойчив преход: икономически анализи и проекти, биотехнологии, минно дело и геоложки проучвания, водородни технологии и енергийни системи. Направлението за икономически анализи и социални проучвания ще изготвя сценарии за развитие, стратегии, но и съвместни проучвания със социалните партньори по отношение на социалните ефекти. Това е много важно за нас като университет, за да може този преход да стане с минимални социални сътресения. Няма готови модели, които можем да взаимстваме от нашите партьори, но има идеи за нови бизнес модели, обяснява доц. Добри Ярков.

Един от тях е агроенергетика и биоикономика – използването на биогорива и биоотпадъци.  Планираме и да започнем производството на храни върху рекултивираните територии на Мини "Марица Изток", първо с научна дейност, с изграждане на модели и пилотни проекти. Това ще са висококачествени храни със собствена марка, които да използват късите вериги за доставка – от фермата до вилицата. Работи се и по улавянето и съхранението на въглеродния диоксид съвместно с Техническия университет и Минно-геоложкия университет. Тракийският университет се включва с използването на въглеродния диоксид за храна на специални микроорганизми, които да произвеждат биогорива, както и хранителни добавки за животновъдството и за хората:

"Времето е кратко, но искам пилотните проекти за въглеродния диоксид, за биотехнологиите, икономическите анализи да ги видя осъществени до края на мандата си след две години и половина и да излезем с готов бизнес модел. Но всичко, което предстои да се случи, трябва да бъде много добре обмислено и интегрирано, да се включат всички специалисти, от всички сфери на живота, така че стресът да бъде минимизиран и резултатът да бъде видим не след 10 години, а веднага след като започне този процес на трансформация", коментира доц. Добри Ярков пред БНР.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща