Правителството одобри Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2019 година

Климат / България
3E news
568
article picture alt description

Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2019 г. , съобщиха оттам. Той цели да информира обществеността и държавните институции за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, както и да насочи вниманието към ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна политика.

Докладът включва екологични индикатори и методологии, прилагани в оценъчните доклади на Европейската агенция по околна среда. Целта е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда, и представяне на информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общоевропейско ниво. Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления. Формулирани са „ключови въпроси“ от обществен интерес. Изведени са тенденции и заключения, които формират „ключови послания” по съответните екологични теми.

Пълният текст на доклада е публикуван на Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда ТУК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща