Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 158.91 лв. за MWh с ден за доставка 27 май 2021 г.

Енергетика / България
3E news
330
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 158.91 лв. за MWh и количество от 62 220.40 с ден за доставка 27 май 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 171.61 лв. за MWh, при количество от 33 347.60 MWh.

Извънпиковата енергия (28 872.80) е на цена от 146.22 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 126.99 лв. за MWh и количество от 2155.1 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 21 часа – 203.66 лв. за MWh при количество от 2559.6 MWh съответно.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 168.84 лв. за MWh, при количество от 2137.6 MWh.

Спрямо стойността от 161.19 лева за MWh или 82.42 евро за MWh за 26 май 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 27 май намалява  до 81.25 евро за MWh (спад с 1.4 %), според www.energylive.cloud, или 158.91 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 26 май 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 8 639.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 138.84 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 737 MW или 17.52 %
кондензационните ТЕЦ с 2129 MW или 50.62 %,
топлофикационните ТЕЦ с 199 MW или 4.73 %,
заводските ТЕЦ – 173 MW или 4.11 %,
ВЕЦ - 9 MW или 0.21 %
малки ВЕЦ – 371 MW или със 8.82 %
вятърни електроцентрали – 10 MW и съответно 0.24 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 549 MW или 13.05%

Био ТЕЦ – 29 MW или 0.69 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4028 MW.

Интензитета на СО2 е 461 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща