Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 99.45 лв. за MWh с ден за доставка 21 май 2021 г.

Енергетика / България
3E news
302
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 99.45 лв. за MWh и количество от 57 730.40 с ден за доставка 21 май 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 99.80 лв. за MWh, при количество от 31 338.50 MWh.

Извънпиковата енергия (26 391.90) е на цена от 99.11 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 99.45 лв. за MWh и количество от 1933.9 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната във времето 20 - 22 часа – 121.91 – 121.95 лв. за MWh при количество от 2553.4 – 2527.4 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 99.47 лв. за MWh, при количество от 2125.3 MWh.

Спрямо стойността от 134.83 лева за MWh или 68.94 евро за MWh за 20 май 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 21 май намалява до 50.85 евро за MWh (спад с 26.2 %), според www.energylive.cloud, или 99.45 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 20 май 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 322.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 126.42 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 1041 MW или 23.98 %
кондензационните ТЕЦ с 1524 MW или 35.11 %,
топлофикационните ТЕЦ с 238 MW или 5.48 %,
заводските ТЕЦ – 173 MW или 3.99 %,
ВЕЦ - 320 MW или 7.37 %
малки ВЕЦ – 368 MW или с 8.48 %
вятърни електроцентрали – 217 MW и съответно 5.00 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 426 MW или 9.81 %

Био ТЕЦ – 34 MW или 0.78 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3830 MW.

Интензитета на СО2 е 349 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща