Министерството на околната среда отмени отказа си да прави екологична оценка на Плана за възстановяване

Преценката дали е необходима екологична оценка ще се случи след като бъдат обявени новите промени в плана от служебния кабинет.

Климат / България
Рая Лечева
428
article picture alt description

Министърът на околната среда и водите Асен Личев отмени предишно решение на МОСВ, с което е преценено, че за заявения План за възстановяване и устойчивост на
Република България не е необходимо провеждане на процедура по екологична оценка. След като разгледа постъпили жалби от неправителствени организации, министърът
направи проверка по случая и реши, че са налице основания за оттегляне на решението за липсата на необходимост от провеждане на процедура по екологична оценка.

Само преди няколко дни Асоциацията на парковете в България пусна в САС жалба срещу решението на МОСВ да не подложи на екологична оценка и оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 Плана за възстановяване и устойчивост. „Според нас решението на МОСВ противоречи на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие и две европейски директиви и е нищожно и незаконосъобразно. Нашите анализи показват, че инвестиционните предложения включени в проектите на плана ще нарушат в значителна степен местообитанията на воднозависими видове,  речни и блатни природни хабитати в над 30 защитени зони от националната екологична мрежа“, смятат оттам.

Формалното решение да отмени решението, че няма нужда от екологична оценка означава, че ще се направи нова преценка за необходимостта от екологична оценка на Плана за възстановяване и устойчивост, коментираха за 3eNews еколози и енергийни експерти. Това ще се случи най-вероятно, когато бъдат представени промените в плана към края на юни. Екологична оценка ще се прави най-вероятно на конкретни проекти, на проектите за дигитализация например, за ЕСО, за енергийна ефективност едва ли ще бъде необходима. В сектора на земеделието и на средствата за напояване, на проектите за биологично разнообразие, дори на енергийните проекти ако се включат например идеите за улавяне и съхранение на водород ще бъде задължителна каквито са условията на директивите и на Закона за опазване на околната среда, научи 3еNews.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща