Редица нарушения в почистването на 10 км от коритото на река Искър, Басейновата дирекция спря проекта

Климат / България
Рая Лечева
624
article picture alt description

Вълна от недоволство заради започналото почистване на 10 км от коритото на р. Искър между 500 метровия участък от стената на яз. „Панчарево“ до корекцията при Летище София. Само преди два дни се проведе и протест от жителите на Герман срещу извършваното почистване и унищожаването на естествената крайбрежна растителност. Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) спря проекта на Столична община за почистване на коритото на река Искър в 10-километров участък между стената на язовир „Панчарево“ и корекцията при летище „София“. Общината е уведомена, че няма законови основания да извършва дейностите в речното легло, тъй като не са изпълнени изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за водите. Съгласно разпоредбите му, Басейновата дирекция следва да бъде официално уведомена 30 дни предварително за намеренията да се извършат такива дейности. Текат проверки на Изпълнителната агенция по горите и Регионалната инспекция по опазване на околната среда. 

Почистването се финансира със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и от Столична община. Поръчката е за 1, 385 млн. лева от Министерския съвет, а изпълнител на проекта е “Райстрой” ЕООД. Според данните от обществената поръчка проектът ще доведе до изсичане на 200 декара крайречни гори и храсти. Проектът няма проведена процедура по Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка.

Редица организации и граждански сдружения също смятат, че има нарушения на законодателството и грубо нарушаване на естествената речна растителност на реката. 

Според Закона за водите се забранява нарушаването на естественото състояние на реките, пази се крайречната растителност и се прочистват само прораснали вътре в кориторо на реката дървета и храсталаци и опасно наклонени такива. В Плана за управление на речния басейн пише, че се забранява сеч на крайбрежна растителност на по-малко от 500 метра от водните обекти. Отделно, когато се прави изземване на наносни отложения се издава разрешително за ползване на повърхностен воден обект. няма такова разрешително, коментират специалистите. Според тях целта е била изгребване на инертни материали от реката.

Остава отворен въпросът дали министърът на околната среда и водите ще спре проекта за над 1,3 млн. лева. 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща