Повишаването на доходите на домакинствата се ускорява през първото тримесечие на 2021 година

Разходите също нарастват с по-бързи темпове на годишна база, докато спрямо последното тримесечие на миналата година в номинално изражение разходите са спаднали със 74 лева, показват данните на НСИ

Икономика / България
3E news
450
article picture alt description

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. е 1 830 лв. и нараства с 6.9% спрямо същото тримесечие на 2020 година. За сравнение, в предходното четвърто тримесечие на 2020 година нарастването е по-слабо, с 2.0% до 1 805 лв., спрямо същото тримесечие на 2019 година. Това показват обявените от Националния статистически институт (НСИ) данни за доходите, разходите и потреблението на домакинствата.

В структурата на общия доход няма промяна, с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (31.3%) и от самостоятелна заетост (5.5%). Спрямо първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 3.3 процентни пункта, а доходите от пенсии се увеличават с 3.6 процентни пункта.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

- Доходът от работна заплата нараства от 1002 на 1011 лв. (с 0.9%).

- Доходът от самостоятелна заетост нараства от 96 на 100 лв. (с 3.9%).

- Доходите от пенсии се увеличават от 473 на 574 лв. (с 21.2%).

- Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 50 на 57 лв. (с 15.0%).

През първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.5%, а делът на дохода от натура - 0.5%.

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. е 1 607 лв. и се увеличава с 8.2% спрямо същото тримесечие на 2020 година. През последното тримесечие на 2020 година НСИ отчете значително по-слабо нарастване на разходите, с 0.7% на годишна база до 1 681 лв., като в номинално изражение разходите на едно лице от домакинство са се понижили със 74 лева спрямо последното тримесечие на миналата година.

В структурата на общия разход също няма съществена промяна, като през първото тримесечие на настоящата година с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (28.4%), следвани от разходите за жилище (19.5%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и транспорт и съобщения (11.6%).

Спрямо първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 2.6 процентни пункта. Делът на разходите за жилище се увеличава с 2.1 процентни пункта, делът на разходите за облекло и обувки - с 0.9 процентни пункта, а делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование - с 0.8 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

- Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 461 на 456 лв. (с 1.1%).

- Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 65 на 67 лв. (с 2.6%).

- Разходите за облекло и обувки нарастват от 35 на 53 лв. (с 52.1%).

- Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 258 на 313 лв. (с 21.2%).

- Разходите за здравеопазване нарастват от 102 на 111 лв. (с 9.3%).

- Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 172 на 186 лв. (с 8.3%).

- Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 47 на 63 лв. (с 34.6%).

- Разходите за данъци и социални осигуровки остават без промяна - 218 лева.

Потребление на домакинствата

През първото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., както следва:

- Увеличава се потреблението на: плодове - от 11.7 на 12.8 кг, зеленчуци - от 11.9 на 13.4 кг, месо - от 8.9 на 9.4 кг, прясно мляко - от 4.4 на 5.0 л, картофи - от 7.0 на 7.2 килограма.

- Намалява потреблението на: хляб и тестени изделия - от 20.5 на 20.0 кг, захар - от 1.7 на 1.6 кг, кисело мляко - от 7.2 на 7.1 кг, олио - от 3.0 на 2.9 литра.

- Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, яйца и зрял фасул.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща