Ръст на заплатите в добивната и преработвателната промишленост от началото на годината

В някои сектори на икономиката ни се наблюдава спад на наетите и увеличение на заплащането, в други е обратното

Икономика / България
3E news
808
article picture alt description

Коронакризата продължава да създава проблеми на редица бизнеси у нас и през настоящата година, макар в последно време заболеваемостта и смъртността от COVID-19 да намаляха значително. През първото тримесечие на 2021 г. тенденцията продължава, но тя не е в еднаква сила по отношение на различните сектори на икономиката. В някои се наблюдава увеличение както на наетите лица, така и на средната заплата. При други е налице обратното. При трети има спад и по двата показателя, а при четвърти – ръст.

Предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че през първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e била 1 462 лв., което представлява ръст от 1.7% спрямо края на кризисната 2020 г. Най-голямо увеличение се наблюдава в сектор „Добивна промишленост“, където средното възнаграждение е нараснало с 10.2%, достигайки 2 108 лв. В края на миналата година средната заплата в сектора е била 1 913 лв., а в края на март 2020 г. - точно 1 800 лв. Приблизително по същия начин в края на март т.г. стоят нещата и в сектор „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Там работниците са получавали средно по 2 106 лв. В сравнение с края на миналата година обаче техните възнаграждения вървят надолу, тъй като към края на декември 2020 г. средното в сектора е било с 90 лв. повече.

В преработващата промишленост се наблюдава лека положителна тенденция. Според НСИ в края на миналата година средната заплата в сектора е била 1 238 лв., докато 3 месеца по-късно е станала 1 253 лв.

Във ВиК сектора също се отчита много лек ръст на средната заплата – с 6 лв. (от 1 121 до 1 127 лв. между края на декември и края на март). За работещите в сектора „Транспорт, складиране и пощи“ новината е малко по-добра. Там в рамките на първото тримесечие на 2021 г. средната заплата се е увеличила от 1 206 на 1 215 лв.

Националната статистика отчита по-сериозен ръст на възнагражденията през първото тримесечие още в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 8%, и „Административни и спомагателни дейности“ - със 7.7%. Най-значително намаление на заплатите пък е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 8.4%, и в „Култура, спорт и развлечения“ - с 8%.

Предвид високото заплащане на IT-специалистите, сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, към който спадат те, отново е лидер по най-високи заплати. Средната там в края на март 2021 г. е 3 613 лв., като от Нова година насам е отчетено увеличение с близо 300 лв.

От обратната страна на медала пък е сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, който е и най-засегнатият от пандемията и съпътстващата я криза. Там средната заплата е най-ниска – 717 лв., а също така между 31 декември 2020 г. и 31 март 2021 г. е намаляла със 70 лв.

Данните на НСИ сочат също, че в края на март 2021 г. наетите по трудово и служебно правоотношение у нас нарастват с 34.4 хил., или с 1.5%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 2.26 млн. души. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.2%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.4 на сто. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Добивна промишленост“ - с 6%,и „Административни и спомагателни дейности“ - с 2.2 на сто.

От статистическата справка става ясно, че в добивната промишленост, където се отчита най-голямо намаление на заетостта, от друга страна има доста прилично увеличение на средната заплата от близо 200 лв. Работещите в този сектор са и сред най-добре платените у нас, като отстъпват единствено на служителите в ИКТ-индустрията и финансовите и застрахователни дружества. По обратния начин стоят нещата в „Хотелиерство и ресторантьорство“, например, където се наемат повече работници, но пък размерът на заплатите намалява. Вторият най-нископлатен сектор от българската икономика е „Селско, горско и рибно стопанство“, където заплащането от Нова година до края на март също е намаляло леко от 986 до 984 лв. средно на човек.

Ако ситуацията се погледне в хоризонт година назад, през първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата у нас нараства с 11% спрямо първото тримесечие на 2020 г. Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 27.1%, „Държавно управление“ -с 18.5%, и „Добивна промишленост“ - със 17.1 на сто. По отношение на на сектора на първото място обаче трябва да се отбележи, че заради коронавирусната пандемия много от служителите там (т.нар. работещи на първа линия) започнаха да получават от държавата по 1000 лв. допълнително към заплатата си, което е и причината за толкова сериозният ръст. Намаление на заплатите на годишна база е регистрирано само в две икономически дейности: „Култура, спорт и развлечения“ - с 6.8%, и в „Хотелиерство и ресторантьорство“- с 2.7%.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща