Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 139.65 лв. за MWh с ден за доставка 11 май 2021 г.

Енергетика / България
3E news
295
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 139.65 лв. за MWh и количество от 71 748.90 MWh с ден за доставка 11 май 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 139.01 лв. за MWh, при количество от 39 207.50 MWh.

Извънпиковата енергия (32 541.40 MWh) е на цена от 140.29 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 135.62 лв. за MWh и количество от 2459.4 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 21 часа – 178.85 лв. за MWh при количество от 2955.4 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 130.88 лв. за MWh, при количество от 2760.2 MWh.

Спрямо стойността от 117.20 лева за MWh или 59.92 евро за MWh за 10 май 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 11 май нараства до 71.40 евро за MWh (ръст с 19.2 %), според www.energylive.cloud, или 139.65 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 11 май 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 930.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 122.47 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 1041 MW или 22.79 %
кондензационните ТЕЦ с 1770 MW или 38.75 %,
топлофикационните ТЕЦ с 241 MW или 5.28 %,
заводските ТЕЦ – 162 MW или 3.55 %,
ВЕЦ със 201 MW или 4.40 %
малки ВЕЦ – 389 MW или с 8.52 %
вятърни електроцентрали – 47 MW и съответно 1.03 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 682 MW или 14.93 %

Био ТЕЦ – 35 MW или 0.77 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3741 MW.

Интензитета на СО2 е 380g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща